• Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizuje v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline.


     Začiatok celého procesu bude v dopoludňajších hodinách a trvať bude približne 120 minút.

     Uchádzači budú v rámci psychodiagnostiky realizovať test intelektu a test osobnosti.

     Testovanie bude prebiehať v priestoroch učební školy v skupinách cca 15 uchádzačov.

     Uchádzači budú hodnotení pre potreby prijímacieho konania zo psychodiagnostického vyšetrenia iba na základe výsledkov dosiahnutých z inteligenčného testu.

     Za účelom predchádzania nedorozumení bude v rámci kritérií prijímacieho konania test osobnosti slúžiť iba ako podklad pre nasledujúcu prácu so žiakom v prípade úspešného prijímacieho konania a jeho nástupu do školy.

     Uchádzači budú na základe výsledkov v rámci tohto testovania prerozdelení do troch bodových skupín.

     • 1. skupina dosiahne bodové hodnotenie 8b.
     • 2. skupina dosiahne bodové hodnotenie 16b.
     • 3. skupina dosiahne bodové hodnotenie 24b.
      

     Výsledok zo psychodiagnostiky - bodové ohodnotenie, bude pripočítané k ostatným bodovým ziskom v rámci ostatných kritérií prijímacieho konania.


     Po psychodiagnostickom vyšetrení sa bude realizovať krátky test študijných predpokladov z oblastí vyučovacích predmetov SJL a MAT v trvaní 60 minút.

     Uchádzači v jednotlivých oblastiach testovania študijných predpokladov môžu získať po 20 bodov. Spolu 40 bodov.

     ONLINE SEMINÁR k prijímacím skúškam

     1. termín dňa 25.04.2022 od 15,30 do 16,30 hod. Odkaz na online stretnutie (1. termín)

     2. termín dňa 28.04.2022 od 15,30 do 16,30 hod. Odkaz na online stretnutie (2. termín)