• Novinky

      • Kurz pohybových aktivít - zimné športy

      • V dňoch od 5. do 9. februára je pre žiakov prvých ročníkov oboch organizačných zložiek Spojenej školy zorganizovaný Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy (lyžovanie a snowboardovanie).
       Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin (reprezenatčné povinnosti a zdravotné dôvody) nemôžu zúčastniť tohto kurzu je pripravené náhradné vyučovanie v sídle i mimo sídla školy podľa zverejneného harmonogramu pod obrázkom..

      • Grassroots futbalu za rok 2017

      • Slávnostné vyhlásenie najlepších laureátov Grassroots futbalu za rok 2017, 

       Na slávnostnom galavečeri Grassroots futbalu prevzali ocenenia za rok 2017 laureáti v piatich hlavných kategóriách, medzi ktorými nechýbali aj žiaci našej školy a hráči futbalového klubu MŠK Žilina.

       V kategórii žiak k oceneniu blahoželáme Adriánovi Kaprálikovi a v kategórii mladší dorast Rolandovi Gerebenitsovi.

       Držíme palce a prajeme veľa úspechov (nielen tých športových:-) i naďalej!

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Prihlásenie