• Novinky

     • Štúdium v strednej športovej škole
      • Štúdium v strednej športovej škole

      • Príspevok riaditeľa školy žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom pri príležitosti prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

       Kto môže študovať v strednej športovej škole?

       V podstate každý, kto je registrovaným športovcom, je zdravotne spôsobilý, dosiahne, čo najvyššie skóre v talentovej skúške overujúcej požadovanú úroveň športového nadania a dosahuje primerané študijné výsledky na základnej škole v závislosti od študijného odboru, o ktorý má záujem.

       V akých študijných odboroch môžete v strednej športovej škole študovať?

       Exkluzívne v SŠŠ je možné študovať v 4 študijných odboroch pripravujúcich žiakov v systéme duálnej kariéry športovca, čo znamená, že ak sa žiak po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou neuplatní ako profesionálny športovec, získava:

       - v študijnom odbore športové gymnázium nevyhnutné predpoklady na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia rôzneho, zväčša telovýchovného a humanitného zamerania. Avšak v radoch absolventov školy máme aj úspešných lekárov či právnikov.

       - v študijnom odbore športový manažment prvú kvalifikáciu na výkon profesií na nižšom stupni riadenia, počínajúc vedením účtovníctva, bežnej administratívy a aplikovaním poznatkov a praktických zručností zo športového marketingu.

       - v študijnom odbore digitálne služby v športe odborné vedomosti a zručnosti na vykonávanie funkcie administrátora alebo samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľa digitálnych služieb, tvorcu softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk.

       - v študijnom odbore spracovanie dát v športe odborné poznatky a schopnosti na vykonávanie funkcie kvalifikovaného pracovníka pri príprave podkladov pre analýzy dát v rozličných serverových dátových zdrojoch, pri vizualizácii dát a tiež nadobudnutie zručností z aplikovanej informatiky.

       Úspešným vykonaním maturitnej skúšky v strednej športovej školy každý absolvent získava osvedčenie II. až III. kvalifikačného stupňa trénera v danom športovom odvetví, čo mu umožňuje uplatniť sa ako tréner vo väčšine športových klubov v podstate hneď po ukončení štúdia.

       Ako prebieha štúdium v SŠŠ?

       Štúdium v strednej športovej škole je pomerne náročné, predovšetkým časovo, vzhľadom na to, že vyučovací proces v rámci športovej prípravy prebieha niekedy aj do neskorých popoludňajších hodín. Avšak vynaložené úsilie určite prinesie želané úspechy. Okrem iného škola disponuje komplexne vybaveným areálom vrátane školského internátu s jedálňou, čo umožňuje komfortne študovať aj žiakom zo vzdialenejších kútov regiónu, respektíve Slovenska.

       Držím palce všetkým záujemcom o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline a zároveň si prajem, aby štúdium v tomto špecifickom, ale plnohodnotnom type strednej školy, naplnilo ich očakávania.

      • EXIT TOUR

      • 28.1.2020 sa na našej škole konal EXIT  TOUR - kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt určený na splnenie štandardov preventívnych programov ministerstva školstva, vedy, výskumu. Je to súbor prednášok uskutočnených zaujímavou formou, ktoré oslovili našich žiakov autenticitou a interaktívnym prístupom k jednotlivcovi. Prednášky, ktoré sme vybrali z bohatej ponuky : Road trip – život v iných krajinách, Závislosti -  drogové závislosti a prevencia, Starostlivosť o svoj duševný svet, Domáce násilie, Tlak okolia a Holokaust. Témy ako aj prístup prednášajúcich oslovil žiakov a zanechal hlboký dojem.

      • Lucia Zavadzanová MS vo Fitness Budapešť a Bratislava

      • V novembri a decembri roku 2019 prebehli Majstrovstvá sveta vo fitness v dvoch hlavných mestách "Višegradskej štvorky"  Budapešti a Bratislave. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnila aj naša Lucka Zavadzanová a získala v Budapešti 5. miesto v kategórii junioriek a v Bratislave 8.miesto v kategórii žien. Lucke gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

      • Medzinárodný deň obetí Holokaustu

      • 27.1.2020 sme si rozhlasovým pásmom pripomenuli 75.výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau (Osvienčim- Brzezinka) červenou armádou. Tento deň OSN vyhlásila za Medzinárodný deň obetí Holokaustu. Šoa (hebr. holokaust) si vyžiadala 12-16 miliónov obetí.

      • Miss Reneta 2020

      • 18.1.2020 sa  uskutočnil casting na Miss Reneta 2020 – Miss stredných škôl, je to medzinárodná súťaž krásy na stredných školách , ktorú spoluorganizuje aj Žilinský samosprávny kraj. Z našich radov sme poslali krásu toho najvyššieho kalibru. Porota vybrala do finále Lauru Debnárovú, ktorá sa nakoniec nemôže kvôli reprezentačným povinnostiam suťaže zučastniť. Ďakujeme za odvahu, pre nás sú to určite víťazky.

      • Vianočný turnaj 2019

      • 20.12.2019  posledný deň školského vyučovania sme sa celá škola obliekli do dobrej nálady a spoločne sa účastnili tradičného „vianočného turnaja“ vo futsale. Tak už niekoľko rokov  trávime spoločné posledné chvíle roka pri hraní a povzbudzovaní jednotlivých družstiev. Jednotlivé triedy si vytvoria tím, ktorý má svojho trénera a svojho manažéra, samozrejme v úzadí nezostanú ani pedagógovia a ani naše futsalistky. Víťaz získa putovný pohár pána riaditeľa.  Spoločne strávime pekne dopoludnie a s úsmevom odchádzame do našich domovov na najkrajšie sviatky roka Vianoce.

      • Pomoc pre Prešov

      • 19.12.2019 na základe rozhodnutia študentov bola zbierka organizovaná Žiackou školskou radou, pôvodne plánovaná ako potravinová pomoc, presunutá na pomoc pre Prešov, resp. postihnutým výbuchom plynu v prešovskej bytovke. Táto udalosť nenechala chladnými ani našich žiakov a spoločne s niektorými pedagógmi poslali do Prešova 130 eur. Je veľmi pekné, ak sa solidarita objaví medzi ľuďmi spontánne a ukáže silu človečenstva.

      • Rozhlasové pásmo- Prianie krásnych Vianoc

      • 19.12.2019 sme sa rozhlasovým pásmom rozlúčili so „starým rokom 2019“ a popriali si navzájom šťastné a veselé Vianoce a veselého Silvestra. Naše moderátorské „Duo Evku Káčerovú a Martina Matejčíka“ obohatil o  príhovor aj pán riaditeľ PaedDr. Peter Hruška.

      • Exkurzia "Vianočná Viedeň" 2019

      • 18.12.2019 sa uskutočnila exkurzia "Vianočná Viedeň“. Už tradične navštevujeme a poznávame vianočné zvyky susedného Rakúska a navštívime múzeá. Na záver sa vždy zastavíme na posledné vianočné darčeky a nákupy v Parndorfe. Celú exkurziu sprevádza dobrá nálada a úsmev na tvárach nielen žiakov, ale aj pedagogického dozoru.

      • 35.výročie vzniku Strednej odbornej školy-drevárskej

      • 13.12.2019 sme si spoločne pripomenuli 35. výročie založenia "Strednej odbornej školy drevárskej", ktorá počas svojho pôsobenia vychovala veľké množstvo odborníkov pre trh práce a jej absolventi sa stali úspešnými. Programom nás sprevádzali Oravskí heligonkári a svojím vystúpením nás obohatili viacerí speváci, ako aj tanečníci, ktorí nám predviedli klasiku aj latino. Vrcholom bol príhovor pána riaditeľa Hrušku a zároveň ocenenie bývalej pani riaditeľky Márie Wienerovej za zásluhy o založenie a budovanie SOŠ drevárskej. Na záver sme si spoločne zanôtili tie najkrajšie koledy Slovenska.