Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2021 Dodávka čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a mrazenej hydiny pre SŠ 50 861,85 bez DPH 19.11.2021 03.12.2021 1.1.2022 - 31.08.2022 19.11.2021
VO: Súhrnná správa 4/2018 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2018 s DPH 11.01.2019 11.01.2019
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 03.10.2018 03.10.2018
VO: Súhrnná správa 1/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 12.04.2018 12.04.2018
VO: Súhrnná správa 03/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 06.10.2017 06.10.2017
VO: Súhrnná správa 2/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 31.07.2017 31.07.2017
VO: Súhrnná správa 01/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 28.04.2017 28.04.2017