• Absolventi

   • Mgr. Sebastián Akantis
    • Mgr. Sebastián Akantis

    • 14.09.2016 23:37
    • ANKETA - úspešní absolventi
    • Súčasnosť    

      

         *  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

               Právnická fakulta - právo

                                                       * absolvent, vzdelanie 2. stupňa *

         *  Exekútorská kancelária v Žiline

                                                       *  *

      

      

      

     Mgr. Sebastián AKANTIS

       2007-2011        ľadový hokej  

      

      

     Ako spomínate na roky strávené v našej škole a ako Vám pomohlo štúdium v športovom gymnáziu stať sa úspešným človekom?

      

     „Roky strávené v Športovom gymnáziu v Žiline s odstupom času vnímam ako veľmi krásnu etapu života. Krásnu preto, lebo som mal možnosť stretnúť veľa skvelých ľudí, či už z radov spolužiakov alebo pedagógov. Mal som možnosť s nimi zažiť množstvo nezabudnuteľných akcií a zážitkov. Počas štúdia vznikli základy nových vzťahov, a to nielen medzi spolužiakmi navzájom, ale aj medzi pedagógmi a študentmi. Celá „banda“ 25 ľudí, ktorí tvorili triedu B na čele s veľmi priateľskou, múdrou, šikovnou, ochotnou, empatickou, férovou, ale zároveň prísnou triednou učiteľkou Mgr. Mirkou Polákovou, boli zmesou rôznych pováh. Každý z nás bol jedinečný, a pritom tvoril neodmysliteľný kúsok celého kolektívu, preto nikdy nebola núdza o skvelú zábavu a nové zážitky. Neboli to len spolužiaci, ktorí tvorili zábavu, ale veľakrát aj učitelia sa s nami spojili a dokázali sme vytvoriť pohodu aj pri vzdelávaní. Z prvotného „boja“ medzi študentmi a učiteľmi vznikli postupom času priateľské vzťahy a nechýbala ani vzájomná pomoc, keď to bolo potrebné.  Je úžasný pocit prísť aj po rokoch do školy a vedieť, že tam nájdem ľudí, ktorí sú mi ochotní pomôcť, zaujímajú sa o to, ako sa mi darí alebo prísť do školy a byť napríklad pozvaný zahrať si futbal s učiteľmi, zabaviť sa a zaspomínať s nimi. Práve športové gymnázium mi dalo základ do ďalšieho štúdia a priestor, aby som mohol robiť, čo ma baví, a zároveň sa aj vzdelávať.“

      

     Úspechy v športe (ľadový hokej)

      

     • 2015/2016           3. miesto           EUHL, UMB Hockey team
     • 2014/2015           2. miesto           EUHL, UMB Hockey team
     • 2011/2012            3. miesto          Extraliga juniorov, Banská Bystrica
     • 2008/2009           3. miesto           Extraliga dorastu, MsHK Žilina
     • 2007/2008           1. miesto           Extraliga dorastu, MsHK Žilina

      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie