• Súhrnné správy

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum
  VO: Súhrnná správa 4/2018 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2018 s DPH 11.01.2019
  VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 03.10.2018
  VO: Súhrnná správa 1/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 12.04.2018
  VO: Súhrnná správa 03/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 06.10.2017
  VO: Súhrnná správa 2/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 31.07.2017
  VO: Súhrnná správa 01/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 28.04.2017
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie