• Termíny prijímacích skúšok

    • Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:  

     Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

     Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

     1. fáza - overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2023 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

     PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM 1. fázy (overenie športového výkonu)

     Testovanie úrovne športového výkonu môže v závislosti od počtu uchádzačov trvať do cca. 12,00 hod., resp. 16,00 hod.

     27.03.2023 - ľadový hokej (8,30 hod. - zimný štadión v Žiline)
     28.03.2023 - atletika (8,00 hod. - Športová hala ŽSK), cyklistika (8,00 - Športová hala ŽSK), lyžovanie (8,30 hod. - lyžiarske stredisko Vrátna - Paseky), plávanie (7,00 hod. - Mestská krytá plaváreň v Žiline), tenis (12,15 hod. - Športová hala ŽSK), ostatné športy inde neuvedené (12,15 hod. - Športová hala ŽSK)
     29.03.2023 - volejbal (9,45 hod. - Športová hala ŽSK, futsal (7,45 hod. - Športová hala ŽSK), hádzaná (7,45 hod. - Športová hala ŽSK), florbal (9,45 hod. - Športová hala ŽSK), basketbal (7,45 hod. - Športová hala ŽSK)
     30.03.2023 - futbal (skupina 1: 7,45 hod. - ihrisko s umelou trávou v Strážove - Hričovská 226, Žilina alebo
     skupina 2: 11,00 hod. - ihrisko s umelou trávou v Strážove - Hričovská 226, Žilina)
      
     Bližšie informácie o termínoch a mieste konania prijímacích skúšok uchádzač obdrží v pozvánke (zasielanej e-mailom, resp. prostredníctvom EduPage).

      

     2. fáza - psychodiagnostické vyšetrenie a testovanie študijných predpokladov:

     • 3. 5. 2023 (streda) od 8,00 do 12,00 hod. v priestoroch školy v 1. termíne alebo
     • 11. 5. 2022 (štvrtok) od 8,00 do 12,00 hod. v priestoroch školy v 2. termíne.

      

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. 05. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie