• Pedagogickí a odborní zamestnanci

    • PaedDr. Peter Hruška
    • PaedDr. Peter HruškaRiaditeľ
     ANJ, KAJ, riaditeľ školy
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • PaedDr. Jana Čibenková
    • PaedDr. Jana ČibenkováZástupkyňa
     SJL, NEJ, zástupkyňa riaditeľa školy (vzdelávanie)
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • PaedDr. Katarína Moravcová
    • PaedDr. Katarína MoravcováZástupkyňa
     SJL, OBN, zástupkyňa riaditeľa školy (školský internát)
     katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
    • PaedDr. Vladimír KuťkaZástupca
     TSV, GEG, SRL, ZSP, PSM, zástupca riaditeľa školy (šport)
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. František Bača
    • Mgr. František BačaUčiteľ
     TSV, RUJ, ZSP, ETV, SRL
     frantisek.baca@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Ľudmila Comorková
    • Mgr. Ľudmila ComorkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
     BIO, OBN, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní - environmentálna výchova
     ludmila.comorkova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • RNDr. Zuzana Čelková
    • RNDr. Zuzana ČelkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
     MAT, FYZ, vedúca PK
     zuzana.celkova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Michal Dominik
    • Mgr. Michal DominikUčiteľ
     Triedny učiteľ: III.B
     NEJ, GEG, koordinátor individuálneho štúdia
     michal.dominik@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Jarmila Dvoráková
    • Mgr. Jarmila DvorákováUčiteľka
     SJL, OBN, cvičná učiteľka
     jarmila.dvorakova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Ing. Jarmila Gajarská
    • Ing. Jarmila GajarskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.C
     OP - drevárstvo, vedúca PK
     jarmila.gajarska@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Ing. Anna Hanzelová
    • Ing. Anna HanzelováUčiteľka
     OP - odborné ekonomické predmety
     anna.hanzelova@sportovaskolaza.sk
     Fotoalbum
    • Mgr. Mária Jakubíková
    • Mgr. Mária JakubíkováUčiteľka
     TSV, RUJ, ZSP, SRL, vedúca PK
     maria.jakubikova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Jana Káčeriková
    • Mgr. Jana KáčerikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
     BIO, CHE, APC
     jana.kacerikova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Eva Kutlíková
    • Mgr. Eva KutlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
     MAT, FYZ
     eva.kutlikova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Ing. Andrea Lokajová
    • Ing. Andrea LokajováUčiteľka
     OP - odborné ekonomické predmety
     andrea.lokajova@sportovaskolaza.sk
     Fotoalbum
    • Ing. Lucia Metruková
    • Ing. Lucia MetrukováUčiteľka
     OP - odborné potravinárske predmety, koordinátorka ŽŠR
     lucia.metrukova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Gabriela Pažická
    • Mgr. Gabriela PažickáUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
     SJL, DEJ, vedúca PK
     gabriela.pazicka@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Miroslava Poláková
    • Mgr. Miroslava PolákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
     SJL, NBV
     miroslava.polakova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Juraj Rovňan
    • Mgr. Juraj RovňanUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.C
     MAT, INF, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní - informatizácia
     juraj.rovnan@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Zuzana Storošková
    • Mgr. Zuzana StoroškováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.D
     TSV, GEG, ZSP, SRL, vedúca metodického združenia triednych učiteľov
     zuzana.storoskova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Mariana Šebestová
    • Mgr. Mariana ŠebestováUčiteľka
     SJL, ANJ, KAJ, PED, cvičná učiteľka
     mariana.sebestova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Bc. Petra Tarabová
    • Bc. Petra TarabováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.C
     ANJ, KAJ, správkyňa skladu učebníc a ISIC/ITIC kariet
     petra.tarabova@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Karol Tichý
    • Mgr. Karol TichýUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.A
     NEJ, DEJ, koordinátor ŽŠR
     karol.tichy@sportovaskolaza.sk
     Web stránkaFotoalbum
   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Prihlásenie