• O škole

    • Vedenie školy

      • PaedDr. Peter Hruška
      • PaedDr. Peter Hruškariaditeľ školypeter.hruska@sportovaskolaza.sk, mobil: 0907849466
      • PaedDr. Jana Čibenková
      • PaedDr. Jana Čibenkovázástupkyňa riaditeľa (vzdelávanie)jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk, mobil: 0917823046
      • PaedDr. Vladimír Kuťka
      • PaedDr. Vladimír Kuťkazástupca riaditeľa (šport)vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk, mobil: 0908902252
      • PaedDr. Katarína Moravcová
      • PaedDr. Katarína Moravcovázástupkyňa riaditeľa (školský internát)katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk, mobil: 0918370885
      • Mgr. Erika Kobyliaková
      • Mgr. Erika Kobyliakovávýchovná poradkyňa a školská psychologičkaerika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk, mobil: 0917792745
    • Rada školy

      • Mgr. Karol Tichý
      • Mgr. Karol Tichýpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov
      • Ing. Mária Rejchrtová
      • Ing. Mária Rejchrtovázástupca pedagogických zamestnancov
      • Ing. Renáta Orješková
      • Ing. Renáta Orješkovázástupca nepedagogických zamestnancov
      • PaedDr. Ľudmila Chodelková
      • PaedDr. Ľudmila Chodelkovázástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Martin Barčík
      • Mgr. Martin Barčíkzástupca zriaďovateľa
      • Ing. Ľubomír Bechný
      • Ing. Ľubomír Bechnýzástupca zriaďovateľa
      • Ing. Mária Sikorová
      • Ing. Mária Sikorovázástupca rodičov
      • Mgr. Sylvia Tureková
      • Mgr. Sylvia Turekovázástupca rodičov
      • Terézia Turzová
      • Terézia Turzovázástupca rodičov
      • Martin Matejčík
      • Martin Matejčíkzástupca žiakov
      • Mgr. Jaroslav Bačík
      • Mgr. Jaroslav Bačíkzástupca zriaďovateľa (MŠK Žilina)
    • Žiacka školská rada

      • Adéla Hodásová
      • Adéla HodásováI.A
      • Nina Štrbáková
      • Nina ŠtrbákováI.B
      • Ema Kašiaková
      • Ema KašiakováI.D
      • Romana Vráblová
      • Romana VráblováII.A
      • Eva Káčerová
      • Eva KáčerováII.B
      • Lea Štěpánová
      • Lea ŠtěpánováII.C
      • Martin Matejčík predseda
      • Martin Matejčík predsedaIII.A
      • Viktória Podoláková
      • Viktória PodolákováIII.B
      • Filip Vajdulák
      • Filip VajdulákIII.C
      • Ján Krkoška
      • Ján KrkoškaIV.A
      • Mário Brath
      • Mário BrathIV.B
      • Timotej Trabalík
      • Timotej TrabalíkIV. C
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie