• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2021/2022

   • Celosvetové kolo

     • Nicol Celeriková

     • 3. miesto
     • Majstrovstvá sveta IFFB (womens artistic fitness) · Celosvetové kolo · 2021/2022
     • Martin Svrček

     • 4. miesto
     • Majstrovstvá sveta v cyklistike · Celosvetové kolo · 2021/2022
   • Krajské kolo

     • družstvo školy

     • 2. miesto
     • Župná kalokagatia · Krajské kolo · 2021/2022
   • 2019/2020

   • Regionálne kolo

     • družstvo školy

     • 2. miesto
     • Župná kalokagatia · Regionálne kolo · 2019/2020
   • Celosvetové kolo

     • Margaréta Bičanová

     • 2. miesto
     • MS 2020 Asiago · Celosvetové kolo · 2019/2020
   • Celoštátne kolo

     • Miroslava Zimenová

     • 1. miesto / alpská kombinácia - juniorky
     • Majstrovstvá SR 2020 · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Miroslava Zimenová

     • 3. miesto / alpská kombinácia - ženy
     • Majstrovstvá SR 2020 · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Miroslava Zimenová

     • 2. miesto / super G - juniorky
     • Majstrovstvá SR 2020 · Celoštátne kolo · 2019/2020
   • 2018/2019

   • Medzinárodné kolo

     • Martin Svrček

     • bronzová medaila
     • EYOF · Medzinárodné kolo · 2018/2019
   • 2017/2018

   • Celosvetové kolo

     • Matúš Štoček, Eliška Mintálová

     • nominácia do juniorského tímu
     • Olympiáda · Celosvetové kolo · 2017/2018
   • Medzinárodné kolo

     • Adam Kopas, Róbert Boženík, Vladimír Majdan, Matej Moško

     • Kvalifikácia ME (SR 19) · Medzinárodné kolo · 2017/2018
   • Okresné kolo

     • Viktória Čudrnáková

     • čestné uznanie
     • Sárová Bystrica · Okresné kolo · 2017/2018
   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová
     maria.dubova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie