• Verejné obstarávanie

  • Profil obstarávateľa

   Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2021 Dodávka čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a mrazenej hydiny pre SŠ 50 861,85 bez DPH 19.11.2021 03.12.2021 1.1.2022 - 31.08.2022 19.11.2021
   VO: Súhrnná správa 4/2018 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2018 s DPH 11.01.2019 11.01.2019
   VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 03.10.2018 03.10.2018
   VO: Súhrnná správa 1/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 12.04.2018 12.04.2018
   VO: Súhrnná správa 03/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 06.10.2017 06.10.2017
   VO: Súhrnná správa 2/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 31.07.2017 31.07.2017
   VO: Súhrnná správa 01/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 28.04.2017 28.04.2017
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie