• Počet prijímaných žiakov

    • Pre školský rok 2023/2024 je počet žiakov, ktorých je možno prijať do 1. ročníka v študijných odboroch Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina určený nasledovne: 

     Študijný odbor Počet žiakov Počet tried Poznámka
     7451 J športové gymnázium 34 2 talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7471 M športový manažment 24 1 talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7475 M digitálne služby v športe 11 0,5 talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7476 M spracovanie dát v športe 11 0,5 talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie

     Obsadené miesta po 1. kole

     Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
     7451 J športové gymnázium  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7471 M športový manažment  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7475 M digitálne služby v športe  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7476 M spracovanie dát v športe  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie

     Voľné miesta pre 2. kolo

     Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
     7451 J športové gymnázium  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7471 M športový manažment  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7475 M digitálne služby v športe  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
     7476 M spracovanie dát v športe  x talentová skúška - športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • 041/5004408
  • Prihlásenie