• Medzinárodné projekty

   • Erasmus + "Chránime si Európu!"

    Erasmus + "Chránime si Európu!"

    09.02.2019 20:46
    Podpora EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
    Hlavným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov, učiteľov a širokej verejnosti o ochranu prírodného bohatstva Európy. Súčasťou napĺňania projektovej myšlienky sú 3 mobility organizované vždy jednou zo zúčastnených škôl. V projekte sú okrem nás zapojené stredné školy z Česka, Poľska.
   • Visegrad funds "Šport včera a dnes"

    Visegrad funds "Šport včera a dnes"

    09.02.2019 20:47

    Cieľom tohto projektu je ukázať žiakom ako sa ľudia zabávali a športovali kedysi a ako dnes. Súčasťou napĺňania projektovej myšlienky sú 4 mobility organizované vždy jednou zo zúčastnených škôl. V projekte sú okrem nás zapojené stredné školy z Česka, Poľska a Maďarska. 

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • IČO: 00695106
    • DIČ: 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Prihlásenie