• Medzinárodné projekty

   • Erasmus + "Chránime si Európu!"

    Erasmus + "Chránime si Európu!"

    09.02.2019 20:46
    Podpora EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
    Hlavným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov, učiteľov a širokej verejnosti o ochranu prírodného bohatstva Európy. Súčasťou napĺňania projektovej myšlienky sú 3 mobility organizované vždy jednou zo zúčastnených škôl. V projekte sú okrem nás zapojené stredné školy z Česka, Poľska.
   • Visegrad funds "Šport včera a dnes"

    Visegrad funds "Šport včera a dnes"

    09.02.2019 20:47

    Cieľom tohto projektu je ukázať žiakom ako sa ľudia zabávali a športovali kedysi a ako dnes. Súčasťou napĺňania projektovej myšlienky sú 4 mobility organizované vždy jednou zo zúčastnených škôl. V projekte sú okrem nás zapojené stredné školy z Česka, Poľska a Maďarska. 

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie