• Medzinárodné projekty

      • Erasmus + "Chránime si Európu!"

        Erasmus + "Chránime si Európu!"

        09.02.2019 20:46
        Podpora EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
        Hlavným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov, učiteľov a širokej verejnosti o ochranu prírodného bohatstva Európy. Súčasťou napĺňania projektovej myšlienky sú 3 mobility organizované vždy jednou zo zúčastnených škôl. V projekte sú okrem nás zapojené stredné školy z Česka, Poľska.
      • Visegrad funds "Šport včera a dnes"

        Visegrad funds "Šport včera a dnes"

        09.02.2019 20:47

        Cieľom tohto projektu je ukázať žiakom ako sa ľudia zabávali a športovali kedysi a ako dnes. Súčasťou napĺňania projektovej myšlienky sú 4 mobility organizované vždy jednou zo zúčastnených škôl. V projekte sú okrem nás zapojené stredné školy z Česka, Poľska a Maďarska. 

      • Kontakty

        • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
        • skola@sportovaskolaza.sk
        • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
        • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
        • 00695106
        • 2020678055
        • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
        • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
        • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
        • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
        • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
        • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
        • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
        • skola@sportovaskolaza.sk
        • skola@sportovaskolaza.sk
      • Prihlásenie