• O škole

    • Vedenie školy

      • PaedDr. Peter Hruška
      • PaedDr. Peter Hruškariaditeľ školypeter.hruska@sportovaskolaza.sk, mobil: 0907849466
      • PaedDr. Jana Čibenková
      • PaedDr. Jana Čibenkovázástupkyňa riaditeľa (vzdelávanie)jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk, mobil: 0917823046
      • PaedDr. Vladimír Kuťka
      • PaedDr. Vladimír Kuťkazástupca riaditeľa (šport)vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk, mobil: 0908902252
      • Mgr. Emília Berešíková
      • Mgr. Emília Berešíkovázástupkyňa riaditeľa (školský internát)emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk, mobil: 0918370885
      • Mgr. Erika Kobyliaková
      • Mgr. Erika Kobyliakovávýchovná poradkyňa a školská psychologičkaerika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk, mobil: 0917792745
    • Rada školy

      • Mgr. Miroslava Poláková
      • Mgr. Miroslava Polákovápredsedníčka, zástupca pedagogických zamestnancovmiroslava.polakova@sportovaskolaza.sk
      • Mgr. Juraj Rovňan
      • Mgr. Juraj Rovňanpodpredseda, zástupca pedagogických zamestnancovjuraj.rovnan@sportovaskolaza.sk
      • Ing. Renáta Orješková
      • Ing. Renáta Orješkovázástupca nepedagogických zamestnancov
      • PaedDr. Ľudmila Chodelková
      • PaedDr. Ľudmila Chodelkovázástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Martin Barčík
      • Mgr. Martin Barčíkzástupca zriaďovateľa
      • Ing. Ľubomír Bechný
      • Ing. Ľubomír Bechnýzástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Jaroslav Bačík
      • Mgr. Jaroslav Bačíkzástupca zriaďovateľa (MŠK Žilina)
      • Ivana Benčová
      • Ivana Benčovázástupca rodičov
      • Kristína Porubčanová
      • Kristína Porubčanovázástupca rodičov
      • Peter Hrusár
      • Peter Hrusárzástupca rodičov
      • Nina Štrbáková
      • Nina Štrbákovázástupca žiakov
    • Žiacka školská rada

      • Simona Ofúkaná
      • Simona OfúkanáI.A
      • Ondrej Macúš
      • Ondrej MacúšI.B
      • Lukáš Kličimunka
      • Lukáš KličimunkaI.D
      • Terézia Ciriaková
      • Terézia CiriakováI.E
      • Hodásová Adela
      • Hodásová AdelaII.A
      • Štrbáková Nina
      • Štrbáková NinaII.B
      • Kašiaková Emma
      • Kašiaková EmmaII.D
      • Vrablová Romana
      • Vrablová RomanaIII.A
      • Káčerová Eva
      • Káčerová EvaIII.B
      • Štěpánová Lea tajomník
      • Štěpánová Lea tajomníkIII.C
      • Matejčík Martin predseda
      • Matejčík Martin predsedaIV.A
      • Podoláková Viktória
      • Podoláková ViktóriaIV.B
      • Vajduľak Filip
      • Vajduľak Filip IV. C
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie