• Školský psychológ

      • Školský psychológ

      • Mgr. Erika Kobyliaková


       Školská psychologička a výchovná poradkyňa

       Koordinátorka primárnej prevencie sociálno-patologických javov


       kontakt: +421 917 792 745

       e-mail: erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk alebo ekobyliakova@gmail.com


       kancelária na 1. poschodí budovy školy

       číslo dverí 215 (oproti schodisku)


        

    • Milí žiaci, tí, ktorí už našu školu navštevujete, ale aj tí, ktorí k nám ešte len prídete a budete patriť do našej školskej „rodiny“, a samozrejme aj vaši rodičia.

     Začiatok školského roku je začiatok niečoho nového, obyčajne začíname plní očakávania, často sa aj tešíme, po lete sme plní síl a energie. Avšak je potrebné, aby sme si toto všetko uchovali čo najdlhšie, ideálne až do konca školského roku.

     Ponúkam vám niekoľko rád, ako možno predísť rýchlej strate síl a energie a pokúsiť sa zachovať si energiu čo najdlhšie.

     1. Vyhnite sa prílišnému perfekcionizmu.

     2. Stanovte si priority. Sústreďte sa len na podstatné činnosti.

     3. Vytvorte si harmonogram. Rozdeľte si prácu rovnomerne.

     4. Nežeňte sa z jednej činnosti do druhej. Dávajte si prestávky.

     5. Vyjadrite otvorene svoje pocity, ak sa vás niečo dotkne, dajte to najavo.

     6. Hľadajte emocionálnu podporu, či už v rodine, priateľoch, spolužiakoch...

     7. Vyvarujte sa negatívnym myšlienkam.

     8. Doplňte energiu, relaxujte.

     9. Venujte sa veciam, ktoré vás robia šťastnejšími.

      

     Moja pomoc a podpora je tu pre vás všetkých aj v tomto školskom roku.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie