• revidované dňa 25.3.2020
     USMERNENIE
     (revidované znenie)
     pre zamestnancov školy, žiakov, uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov
     v období preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
    • Vzhľadom na množiace sa požiadavky žiakov a ich zákonných zástupcov na sprístupnenie Školského internátu pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina v čase preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia sa nákazy koronavírusu Vám oznamujeme, že nutnosť sprístupnenia školského internátu je potrebné oznámiť formou SMS správy v tvare: Meno a priezvisko ubytovaného, číslo izby a miesto odkiaľ ubytovaný dochádza na telefónne číslo: 0907849466.
    • vo veci preventívnych opatrení a ich dopadov na chod a zamestnancov školy
     V prvom rade je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nejde o karanténne opatrenie, ale ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou. Zároveň je dôležité zvýrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských p
    • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základ
    • Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia sa nákazy koronavírusu oznamujeme zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium v strednej športovej škole, že dochádza k úprave termínu konania prijímacích skúšok.
    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

    • Z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusu je v termíne od 12.3.2020 do 29.3.2020 (vrátane) výchovno-vzdelávací proces v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina PRERUŠENÝ.
     Rovnako nebude v prevádzke školský internát, školská jedáleň a nebude sa prenajímať športová hala.
     Úradné záležitosti vybavíte po predchádzajúcej telefonickej dohode (mobil: 0907 849 466 - riaditeľ školy).
    • Stredná športová škola

    • Od 1. januára 2019 vzniká transformáciou športového gymnázia nový typ strednej školy: STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.
    • V súvislosti s VZN 50/2018 ŽSK riaditeľka školy určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.
    • Konzultačné hodiny vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú každý pondelok v čase od 14,15 do 15,00 hod. Konzultáciu si je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, prípadne prostredníctvom správy z "edupage" konta v internetovej žiackej knižke.
     Ďakujeme, že sa zaujímate.
    • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Sme moderná Žilinská EASY autoškola s kvalifikovanými, trpezlivými a prevažne mladými inštruktormi. Ponúkame kurzy sk. B, kondičné jazdy, doškoľovací kurz a doplnkový výcvik. Súčasťou je aj zdravotná príprava. Sídlime na V. Tvrdého 5 v Žiline.
  • Prečo si zvoliť nás?

   Ponúkame Vám možnosť zdokonaľovať sa vo zvolenom športovom odvetví formou vyučovacích predmetov zameraných na rozvoj teoretických znalostí o športe a všetkom, čo s ním súvisí, rovnako ako i na nadobúdanie praktických športových zručností. Samozrejme nezabúdame na vyváženosť osobnosti športovca i sústavným rozširovaním a prehlbovaním jeho intelektových daností.
    • Máme radi šport
    • Máme radi šport a sme hrdí na športové úspechy našich žiakov!
    • Šport je zdravý
    • Učenie ide ľahšie, keď si fit a zdravý!
    • Pohoda a dobrá nálada
    • S úsmevom ide všetko ľahšie!
    • ...štúdium aj čas strávený v tejto škole mi dali v mojom športovom aj osobnom napredovaní veľmi veľa.
    • Peter Pekarík
     profesionálny futbalista
    • Štúdium v Športovom gymnáziu v Žiline vnímam vo svojich očiach ako pozitívny krok ku splneniu svojich snov.
    • Martin Dúbravka
     profesionálny futbalista
    • Nemohol som si vybrať lepšiu školu. Umožnila mi ísť za svojím snom a posunúť sa ďalej v hokeji, získať profesionálnu zmluvu a rozbehnúť tak hokejovú kariéru.
    • Peter Cehlárik
     profesionálny hokejista
    • Škola mi umožňovala mať rozšírené športové prípravy a venovať sa športu, do ktorého som dodnes zbláznený a stále som aktívny športovec.
    • Maroš Moravčík
     profesionálny basketbalista, tréner
    • Športové gymnázium je určite najvhodnejšia škola pre športovcov, ktorí musia skombinovať školu so športom.
    • Dominik Rehák
     profesionálny hokejista
    • Štúdium v športovom gymnáziu ma naučilo, ako skĺbiť školu a tréningy a všetko zvládať na sto percent.
    • Veronika Blašková
     tenistka, športová psychologička
    • Športové gymnázium v Žiline mi ponúklo slobodu rozhodnúť sa a nájsť samú seba.
    • Kristína Polláková
     plavkyňa, úspešná absolventka
    • Pri troche snahy si myslím, že každý zvládne mať lepšie výsledky a venovať sa popri tom aj svojmu športu.
    • Lucia Čerňanová
     športová gymnastka, úspešná absolventka
  • Novinky

   Zisti, čo je nové v tvojej škole :-)
     • Výzva pre žiakov ubytovaných žiakov v školskom internáte

      1. 4. 2020

      Ubytovaní žiaci, ktorí si dnes 1.4.2020 nevyzdvihli svoje osobné veci z internátu tak môžu urobiť zajtra 2.4.2020 v čase medzi 8,00 až 10,00 hod.

      Vstup do internátu bude umožnený individuálne s tým, že žiaci majú osobné veci už zbalené.

      Prosím pred budovou internátu sa zhromažďujte v min. 2 metrových odstupoch v ochranných rúškacha a rukaviciach.

    • Organizácia sprístupnenia školského internátu
     • Organizácia sprístupnenia školského internátu

      30. 3. 2020

      Dôležité organizačné pokyny

      Do budovy školského internátu bude umožnený vstup:

      • len ubytovaným žiakom, ktorí požiadali SMS správou o sprístupnenie ŠI v najviac 5 členných skupinách (bez sprevádzajúcich osôb – príbuzných, kamarátov a pod.), ostatným ubytovaným budú veci zabalené a uložené v uzamkn
    • Príhovor riaditeľa školy
     • Príhovor riaditeľa školy

      28. 3. 2020

      pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov

      Vážené kolegyne, kolegovia!

      Dovoľte mi, i keď takouto netradičnou formou, prihovoriť sa Vám v tomto komplikovanom období, v ktorom omnoho viac ako inokedy spoločnosťou rezonuje potreba vzájomnej tolerancie a zodpovednosti. Zodpovednosti nielen za seba a svojich blízkych, ale tiež za žiakov našej školy, ktorým sa snažíte v tejto neistej situácii odovzdávať to najlepšie zo seba spôsobom, ktorý nie je vždy jednoduchý a už vôbec nie ideálny. No som rád, že ste, ako vždy, profesionáli a ani táto situácia Vás nezaskočila natoľko, že by ste podliehali panike a i popri rodinným povinnostiam zvládate venovať Váš čas a tvorivosť online vyučovaniu a našim žiakom. Verím, že ak nie teraz, tak určite neskôr ocenia to, čo pre nich robíte.

    • Usmernenie riaditeľa školy
     • Usmernenie riaditeľa školy

      25. 3. 2020

      revidované dňa 25.3.2020

      USMERNENIE

      (revidované znenie)

      pre zamestnancov školy, žiakov, uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov

      v období preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

      A) Všeobecné ustanovenia

      1. Budova školy, školského internátu, školskej jedálne a šp
    • Informácia o sprístupnení školského internátu
     • Informácia o sprístupnení školského internátu

      25. 3. 2020

      Vzhľadom na množiace sa požiadavky žiakov a ich zákonných zástupcov na sprístupnenie Školského internátu pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina v čase preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia sa nákazy koronavírusu Vám oznamujeme, že nutnosť sprístupnenia školského internátu je potrebné oznámiť formou SMS správy v tvare: Meno a priezvisko ubytovaného, číslo izby a miesto odkiaľ ubytovaný dochádza na telefónne číslo: 0907849466.

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

      12. 3. 2020

      Na základe opatrení Ústredného krízového štábu dochádza s účinnosťou od 16. marca 2020 do odvolania k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusu.

      Úradné záležitosti v nevyhnutných prípadoch vybavíte po predchádzajúcej telefonickej dohode (0907 849 466 - riaditeľ školy)

  • Pre žiakov a rodičov

   Tu si môžete pozrieť vaše známky, domáce úlohy a rozvrh hodín. Stačí sa len prihlásiť !
   • Žilinský samosprávny kraj
   • Cyklistický spolok Žilina
   • MŠK Žilina
   • MsHKM Žilina
   • Slovenský olympijský výbor
   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • skola@sportovaskolaza.sk
   • Prihlásenie