• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

     • Informácie

     • DRUHY ŠPORTOVÍSK

      • športová hala (rozmer hracej plochy 40 x 20 m, drevená podlaha, Tarkett sports, typ Multiflex M)
      • posilňovňa (rozmer 6 x 12 m, umelý povrch)
      • gymnastická telocvičňa (rozmer 6 x 12 m, špeciálna odpružená podlaha)
      • pohybové centrum (rozmer 6 x 12 m, štandardná plávajúca podlaha na drevenom rošte)
      • futbalové miniihrisko s umelou trávou (rozmer 18 x 33 m, mantinely, umelá tráva)
      • viacúčelové ihrisko (rozmer 61 x 26 m, umelý povrch CONIPUR 1S,)
      • atletický rozbeh (100 m, 5 dráh, umelý povrch CONIPUR SP)
      • sektor pre skok do diaľky (rozbehová dráha s umelým povrchom EPDM)

       

      VYUŽITIE ŠPORTOVÍSK

      • pre žiakov školy, na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy, športovej prípravy a tréningovej činnosti,
      • pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, ktorý je súčasťou školy,
      • pre spoločenské aktivity školy,
      • pre tréningovú činnosť športových klubov, ktoré spolupracujú so školou a žiaci sú ich členmi,
      • pre organizáciu školských športových súťaží – regionálne a okresné kolá, majstrovstvá kraja a SR,
      • pre športové účely TJ a klubov (tréningy, zápasy, turnaje a iné).
      • pre športovú činnosť (v prípade voľnej kapacity športovísk aj pre ostatné PO a FO na základe objednávky, resp. nájomnej zmluvy)
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová
    maria.dubova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie