• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

     • Informácie

     • DRUHY ŠPORTOVÍSK

      • športová hala (rozmer hracej plochy 40 x 20 m, drevená podlaha, Tarkett sports, typ Multiflex M)
      • posilňovňa (rozmer 6 x 12 m, umelý povrch)
      • gymnastická telocvičňa (rozmer 6 x 12 m, špeciálna odpružená podlaha)
      • pohybové centrum (rozmer 6 x 12 m, štandardná plávajúca podlaha na drevenom rošte)
      • futbalové miniihrisko s umelou trávou (rozmer 18 x 33 m, mantinely, umelá tráva)
      • viacúčelové ihrisko (rozmer 61 x 26 m, umelý povrch CONIPUR 1S,)
      • atletický rozbeh (100 m, 5 dráh, umelý povrch CONIPUR SP)
      • sektor pre skok do diaľky (rozbehová dráha s umelým povrchom EPDM)

       

      VYUŽITIE ŠPORTOVÍSK

      • pre žiakov školy, na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy, športovej prípravy a tréningovej činnosti,
      • pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, ktorý je súčasťou SŠ,
      • pre spoločenské aktivity školy,
      • pre tréningovú činnosť športových klubov, ktoré spolupracujú so školou a žiaci sú ich členmi,
      • pre organizáciu školských športových súťaží – regionálne a okresné kolá, majstrovstvá kraja a SR,
      • pre športové účely TJ a klubov (tréningy, zápasy, turnaje a iné).
      • pre športovú činnosť (v prípade voľnej kapacity športovísk aj pre ostatné PO a FO na základe objednávky, resp. nájomnej zmluvy)