• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

     • Informácie

     • DRUHY ŠPORTOVÍSK

      • športová hala (rozmer hracej plochy 40 x 20 m, drevená podlaha, Tarkett sports, typ Multiflex M)
      • posilňovňa (rozmer 6 x 12 m, umelý povrch)
      • gymnastická telocvičňa (rozmer 6 x 12 m, špeciálna odpružená podlaha)
      • pohybové centrum (rozmer 6 x 12 m, štandardná plávajúca podlaha na drevenom rošte)
      • futbalové miniihrisko s umelou trávou (rozmer 18 x 33 m, mantinely, umelá tráva)
      • viacúčelové ihrisko (rozmer 61 x 26 m, umelý povrch CONIPUR 1S,)
      • atletický rozbeh (100 m, 5 dráh, umelý povrch CONIPUR SP)
      • sektor pre skok do diaľky (rozbehová dráha s umelým povrchom EPDM)

       

      VYUŽITIE ŠPORTOVÍSK

      • pre žiakov školy, na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy, športovej prípravy a tréningovej činnosti,
      • pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, ktorý je súčasťou SŠ,
      • pre spoločenské aktivity školy,
      • pre tréningovú činnosť športových klubov, ktoré spolupracujú so školou a žiaci sú ich členmi,
      • pre organizáciu školských športových súťaží – regionálne a okresné kolá, majstrovstvá kraja a SR,
      • pre športové účely TJ a klubov (tréningy, zápasy, turnaje a iné).
      • pre športovú činnosť (v prípade voľnej kapacity športovísk aj pre ostatné PO a FO na základe objednávky, resp. nájomnej zmluvy)
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie