• Absolventi

   • Michal Klec
    • Michal Klec

    • 30.10.2017 21:28
    • ANKETA - úspešní absolventi
    • Súčasnosť    

      

         *  MŠK Žilina, Slovensko - Fortuna liga - najvyššia slovenská liga 

                                                        * profesionálny hráč (2013- )  *

         *  FK Senica, Slovensko - Fortuna liga - najvyššia slovenská liga

                                                        * profesionálny hráč (2015-2016) *

      

      

     Michal KLEC

     2011-2015       futbal  

      

      

     Ako spomínate na roky strávené v našej škole a ako Vám pomohlo štúdium v športovom gymnáziu stať sa úspešným človekom?

      

     „Na roky v Športovom gymnáziu v Žiline spomínam v dobrom, zažil som veľa pekných chvíľ so svojimi spolužiakmi. Už od 3. ročnika som mal individuálne štúdium, ale vždy, keď som mal čas, som prišiel do školy. Tešil som sa do našej triedy, do našej poslednej lavice, kde som sedel s mojím najlepším kamarátom Dávidom Lojdlom. Len ma mrzí, že som nemohol tráviť viac času s mojou triedou, teraz mi to aj chýba. Mal som to tam rád a aj ľudi, ktorí tam pracovali od našich kuchárok až po pani riaditeľku. Vždy sa tam rád vraciam. Naučil som sa byť trpezlivý a disciplinovaný, keď chcem niečo dosiahnuť.  Vždy som si išiel za svojím cieľom a veril som v úspešnú budúcnosť.“

      

      

     Úspechy v športe (futbal)

      

     • 2014/2015           vice majster                 MŠK Žilina, Fortuna liga
     •                                                                         reprezentácia SR do 21 rokov
     •                                                                         reprezentácia SR do 20 rokov
     •                                                                         reprezentácia SR do 19 rokov
     •                           majster SR                    dorast U17

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie