• Absolventi

   • Rastislav Václavik
    • Rastislav Václavik

    • 03.01.2018 17:57
    • ANKETA - úspešní absolventi
    • Súčasnosť    

      

         *  MŠK Žilina B, Slovensko - 2. slovenská liga 

                                                        * profesionálny hráč  *

      

      

     Rastislav VÁCLAVIK

     2011-2015       futbal  

      

      

     Ako spomínate na roky strávené v našej škole a ako Vám pomohlo štúdium v športovom gymnáziu stať sa úspešným človekom?

      

     Športové gymnázium v Žiline mi umožnilo rozvíjať sa na dvoch rôznych póloch, čo by v iných školách asi také jednoduché nebolo. V škole som dostal dostatok informácii a bolo len na mne, ako s nimi naložím. No najdôležitejšie pre mňa bolo, že škola mi umožnila športovo, konkrétne futbalovo sa rozvíjať popri štúdiu. Akceptovala moje rôzne zápasy, turnaje, sústredenia. Učitelia nás brali nie len ako študentov ale aj ako športovcov.  Inak celkovo na školu spomínam veľmi rád. Panovala tam vždy veľmi dobrá atmosféra. Musím priznať, že rád som tam chodil, vždy som sa tešil na ľudí v škole. Bolo to veľmi príjemné obdobie môjho života. Určite budem stále len v dobrom na toto obdobie spomínať.“

      

     Úspechy v športe (futbal)

      

     • 2016                      1. miesto                       turnaj SBS Cup v Japonsku (1. reprezentačný gól)
     •                                 3x                                   kvalifikácia na ME do 19 rokov v Poľsku 2016
     •                                13x                                  reprezentácia SR do 18 a 19 rokov
    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie