• Bežme v čase!

   • "Communiter - Citius, Altius, Fortius" 4. kolo
    • "Communiter - Citius, Altius, Fortius" 4. kolo

    • 28.02.2022 15:35
    • Spoločne, rýchlejšie, vyššie, silnejšie.
    • Štvrtré kolo súťaže Bežme v čase sa nieslo v duchu olympíjskeho hesla. Súťažiaci mali spoločnými silami zvládnuť netradičnú prekážkovú dráhu.

     Zadanie pre rozhodcov: 

     1.  preskok cez švihadlo 20x (znožmo, pri chybe opakujú od začiatku),

     2. beh okolo kužeľov s ping-pongovou loptičkou na rakete (ak spadne ide od začiatku),

     3. kotúľ vpred,

     4. podlezenie ping-pongového stola bez dotyku (dotyk penalizácia 10 sekúnd),

     5. kotúľ vpred,

     6. preskok cez lopty (od nejmenšej po najväčšiu) bez dotyku znožmo (dotyk penalizácia 10 sekúnd).

     Naoko to vyzeralo jednoducho, ale opak bol pravdou. Najnáročnejšia časť bol preskok cez švihadlo, neraz sa stalo, že pri 19tom preskoku došlo ku chybe a išlo sa od začiatku. Podobne aj preskok znožmo nebol žiadnou malinou, dokonca niektorí sa do úlohy vložili až tak, že preskok sa zmenil na "prelet cez prekážku". 

     Výsledky jednotlivých tímov boli nasledovné: 

     Víťazom 4. kola gratulujeme yes smiley  Víťazom 4. kola gratulujeme yes smiley Víťazom 4. kola gratulujeme yes smiley 

     Aktuálnym lídrom súťaže je tím PROFESIONÁLI s celkovým počtom 50 bodov, tesne v závese je tím GALAKTIKOS s počtom 48 bodov, na tretej pozícií je tím TRABANTY s počtom 47 bodov.  

           

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová
    maria.dubova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie