• Bežme v čase!

   • Návrat v čase 5. kolo
    • Návrat v čase 5. kolo

    • 12.04.2022 14:34
    • Zrkadlenie prijímacích skúšok 
    • V predposlednom kole súťaže Bežme v čase sa súťažiaci potrápili s fingovaným testom zameraným na overenie ich vedomostí z oblastí rôznych športových disciplín, dejín športu, teórie športu.

      

          

     Otázky vôbec neboli jednoduché, skúste nahľiadnuť 

     Bežme v čase - Návrat v čase

     Predstavte si, že by ste sa opäť hlásili na štúdium na športovej škole, ale tentokrát by ste museli absolvovať prijímacie skúšky. Obstáli by ste?

      

     1.Aký rozmer má basketbalové ihrisko?

     30 x 15m

     20,50 x 10,50m

     28,65 x 15,24m

     25 x 10m

      

     2.Farby na olympijskom logu symbolizujú

     národné farby členských krajín

     kontinenty

     spektrum základných farieb

     heslo olympizmu

      

     3.Offside je

     čiarový rozhodca

     postavenie (hráča) mimo hry v bránkových hrách, prerušenie hry hráčom, keď vznikne nedovolené postavenie hráča voči lopte či puku, voči určitej zóne ihriska alebo postaveniu ostatných hráčov na ihrisku.

     postavenie (hráča) mimo hry v bránkových hrách, prerušenie hry rozhodcom, keď vznikne nedovolené postavenie brániaceho hráča voči lopte či puku, voči určitej zóne ihriska alebo postaveniu ostatných hráčov na ihrisku.

     postavenie (hráča) mimo hry v bránkových hrách, prerušenie hry rozhodcom, keď vznikne nedovolené postavenie útočiaceho hráča voči lopte či puku, voči určitej zóne ihriska alebo postaveniu ostatných hráčov na ihrisku.

      

     4.Základné plavecké štýly sú

     žaba, kraul, motýlik, znak, štafeta

     prsia, kraul, motýlik, znak, štafeta

     prsia, voľný spôsob, motýlik, znak

     prsia, voľný spôsob, motýlik, znak, štafeta

      

     5.Ktrorá krajina je kolískou florbalu?

     Švédsko

     USA

     Dánsko

     Francúzsko

      

     6.Biele tričko v Tour de France je určené pretekárovi, ktorý

     je najlepším vrchárom

     je najlepším časovkárom

     je najlepším v bodovom hodnotení

     je najrýchlejším najmladším pretekárom

      

     7. Art Ross Trophy je ocenenie pre najproduktívnejšieho

     futbalistu

     hokejistu

     basketbalistu

     florbalistu

      

     8.Salchov je

     faul v hokeji

     typ plaveckého bazéna

     typ skoku

     volejbalový úder

      

     9.Stopball je úder v

     tenise

     volejbale

     stolnom tenise

     baseballe

      

     10.Skiatlon je disciplína 

     zjazdového lyžovania

     bežeckého lyžovania

     akrobatického lyžovania

     rýchlokorčuľovania

      

     11.Disciplínami moderného päťboja sú

     beh na 3000m, plávanie 200m, streľba, šerm, jazda na koni

     beh na 5000m, plávanie 500, lukostreľba, šerm, jazda na koni

     beh na 3000m, plávanie na 500m, box, hod oštepom

     beh na 5000 m, hod diskom, hod oštepom, skok do diaľky, skok do výšky

      

     12.Prvú zlatú medailu na OH v ére samostatného Slovenska získal/a

     Petra Vlhová

     Radoslav Židek

     Michal Martikán

     Matej Tóth

      

     13.Koľkokrát vyhral Peter Sagan Tour de France?

     3

     6

     1

     0

      

     14.Ktoré disciplíny nie sú/nikdy neboli olympijské

     skok do diaľky z miesta

     BMX

     plávanie cez prekážky

     fitness

      

     15.Ktorý Slovák/Slovenka je členom MOV?

     Zuzana Rehák Štefečeková

     Daniela Barteková

     Martina Moravcová

     Anastasia Kuzminová

      

     Po teoretickej časti nasledovala skúška koordinačných schopností.  Vybraný súťažiaci sa musel udržať na fitlopte len na kolenách 3 minúty.

      

           

      

     Na prvom mieste v 5. kole sa umiestnili družstvá: Štronzovci (III.D) a Divočáci (II.D) s 11 správnymi odpoveďami v teste  a 5 bodmi za koordinačnú úlohu.  

     Víťazom gratulujeme yes smiley blush

     Tabuľka 5. kola

     5. kolo  -  Návrat v čase

     Názov  tímu

     Počet

     bodov/ čas

     Kutlíkovci

     13b (4. miesto)

     Trabanty

     15b (2. miesto)

     Čelkovej deti

     13b (4. miesto)

     Galaktikos

     13b (4. miesto)

     Profesionáli

     14b (3. miesto)

     Divočáci

     16b (1. miesto)

     Beznohí

     12b (5. miesto)

     Štronzovci

     16b (1. miesto)

      

      

      

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie