• Prečo študovať u nás?

   • Prečo študovať v Športovom gymnáziu?

    Dôvodov je hneď niekoľko:

    1. Sme plne organizovanou školou, to znamená, že okrem priestorov slúžiacich na teoretické vyučovanie máme k dispozícií vlastný športový areál (športovú halu s tribúnou a posilňovňou, tri vonkajšie multifunkčné ihriská, atletickú dráhu s doskočiskom a tiež vybavenú gymnastickú telocvičňu). V neposlednom rade máme vlastnú školskú jedáleň, školský internát a školské dielne.

    2. V rámci teoretického vyučovania využívame učebne vybavené interaktívnou technikou, disponujeme tiež štyrmi plne vybavenými počítačovými miestnostiami využívanými nielen na výučbu informatiky, ale i ostatných predmetov. Rovnako máme miestnosť vybavenú multimediálnou technikou.

    3. Dbáme na všestrannú prípravu kvalitných športovcov v zmysle antickej "kalokagatie", ktorej podstatou bolo, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený s všestranným telesným rozvojom a naopak, a preto sa snažíme o efektívne spojenie náročného gymnaziálneho štúdia a rovnako náročnej športovej prípravy kvalitných športovcov, čoho dôkazom sú aj naši úspešní absolventi.

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie