• Psychodiagnostika športovca

    • Psychodiagnostické vyšetrenie

    • Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizuje v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline.

     Začiatok celého procesu bude v dopoludňajších hodinách a trvať bude približne 120 minút.

     Uchádzači budú v rámci psychodiagnostiky realizovať test intelektu a test osobnosti.

     Testovanie bude prebiehať v priestorcoh učební školy v skupinách cca 15 uchádzačov.

     Uchádzači budú hodnotení pre potreby prijímacieho konania zo psychodiagnostického vyšetrenia iba na základe výsledkov dosiahnutých z inteligenčného testu.

     Za účelom predchádzania nedorozumení bude v rámci kritérií prijímacieho konania test osobnosti bude slúžiť iba ako podklad pre nasledujúcu prácu so žiakom v prípade úspešného prijímacieho konania a jeho nástupu do školy.

     Uchádzači budú na základe výsledkov v rámci tohto testovania prerozdelení do troch bodových skupín.

     1. skupina dosiahne bodové hodnotenie 8b.

     2. skupina dosiahne bodové hodnotenie 16b.

     3. skupina dosiahne bodové hodnotenie 24b.

     Výsledok zo psychodiagnostiky - bodové ohodnotenie, bude pripočítané k ostatným bodovým ziskom v rámci ostatných kritérií prijímacieho konania.

      

     Po psychodiagnostickom vyšetrení sa bude realizovať krátky test študijných predpokladov z oblastí vyučovacích predmetov SJL a MAT v trvaní 60 minút.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie