• Školská jedáleň

     • Aktuality

     • Vážení stravníci,

      v súvislosti s nárastom cien potravín a režijných nákladov Vám oznamujeme, že sme nútení zmeniť finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov a stravovanie stravníkov v zariadeniach školského stravovania s nepretržitou prevádzkou.

      Vzhľadom na uvedené od 1. septembra 2022 prechádzame do 3. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov a stravovanie stravníkov v zariadeniach školského stravovania s nepretržitou prevádzkou.

      Suma zálohovej platby za stravovanie bude stravníkom upravená automaticky od 1. septembra 2022.

      Ďakujeme za porozumenie