• Školský časopis

     • Príspevky v školskom roku 2022/2023
     • Príspevky v školskom roku 2021/2022

     • Príspevky v školskom roku 2020/2021

     • Príspevky v školskom roku 2019/2020

      • Aktivity 2017/2018
       • Aktivity 2017/2018

       • 24.08.2018 21:37
       • Prehľad podujatí s výchovnou poradkyňou
       •                                  Akcie  v školskom roku 2017/2018

         

                   

                           Chcem Vám priblížiť niektoré  z množstva akcií, ktoré sme v tomto školskom roku absolvovali. Jednou z prvých akcií v novom školskom roku už tradične býva celoslovenská akcia zameraná na sociálno-patologické javy v spoločnosti s názvom Dni nádeje. Táto akcia má viacero odvetví, a to športové, literárne a tiež prednášky a besedy. Snažili sme sa ako škola zúčastniť postupne na všetkých s výberom žiakov.  Všetky sprievodné akcie sú hodnotné a sú pre nás prínosom.

                 Hneď 27. septembra sme sa so žiakmi 4. ročníkov zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl, ktorý sa konal v Nitre. Množstvo VŠ ponúkalo svoje študijné programy a pomohli tak žiakom rozhodnúť sa, ktorý profesijným smerom sa v živote vydať. S rovnakým zameraním bola aj Kam po strednej, ktorá sa konala v mesiaci február v hoteli Slovakia v Žiline a na ktorej sme sa tiež zúčastnili. K týmto podujatiam patria aj návštevy zástupcov vysokých škôl priamo v našej škole. Za všetky VŠ by som spomenula hlavne Ostravskú univerzitu, ktorá mala urobenú veľmi peknú prezentáciu, predstavila všetky svoje fakulty, jej zástupcovia rozdali pomerne dosť propagačného materiálu a ochotne zodpovedali na početné otázky našich žiakov.

                9. októbra si Tatiana Zboroňová, Soňa Varhaníková a Janka Nová overeili svoje vedomosti a zručnosti v súťaži Smelo na cesty. Toto podujatie medzinárodného charakteru sa konalo v závode KIA a súťažilo sa o najlepší projekt bezpečnosti na cestách.

        Nemôžeme taktiež zabudnúť na tradičné darovanie krvi v dvoch etapách počas školského roku a to na jar a na jeseň. Žiaci nad 18 rokov vždy ochotne poslúžia dobrej veci.

        20. október patril workshopu s poslancami európskeho parlamentu s názvom Európa Európa, kde po besede mohli hosťom klásť aj otázky.

        1. december už tradične každý rok patrí Červeným stužkám. Množstvo sprievodných akcí slúži na zvýšenie povedomia ľudí o chorobe AIDS, jej prevencii a boja proti jej šíreniu. aj naša škola sa tejto akcie zúčastnila, a to nielen samotného seminára, ale aj sprievodných akcií priamo v škole, ako je premietanie filmov s touto tematikou, či besedy na túto tému.

        6. júna sa konali v Terchovej Športové hry Domovov sociálnych služieb ŽSK, ktorého sa tiež každoročne zúčastňujeme ako animátori a rozhodcovia pri športových hrách. Tento rok to boli Janka Nová, Táňa Zboroňová, Natália Basťovanská , Matej Vavro a Michal Ďuratný. Napriek tomu, že je to akcia dosť náročná, naši žiaci ju zvládli veľmi dobre, za čo si vyslúžili pochvalu usporiadateľov .

        Okrem týchto väčších akcií sa konali ešte viaceré menšie akcie, ktoré síce boli menej náročné na čas a prípravu, ale určite neboli malé svojim významom a prínosom.

         

         

        Mgr. Kobyliaková Erika, výchovná poradkyňa

         

         

       • Naspäť na zoznam článkov
     • Príspevky v školskom roku 2018/2019
     • Príspevky v školskom roku 2017/2018

     • Príspevky v školskom roku 2016/2017

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mgr. Martina Mažgútová
     martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie