• Školský časopis

     • Príspevky v školskom roku 2022/2023
     • Príspevky v školskom roku 2021/2022

     • Príspevky v školskom roku 2020/2021

     • Príspevky v školskom roku 2019/2020

     • Príspevky v školskom roku 2018/2019
      • Dobrovoľníctvo
       • Dobrovoľníctvo

       • 13.06.2019 12:29
       • Rob to, z čoho budeš skutočne šťastný
       • Rob to, z čoho budeš skutočne šťastný
        Od narodenia sa o nás starajú rodičia, starí rodičia, starší súrodenci. No v jedom okamihu
        dosiahneme bod, v ktorom by si sme o svoj život mali začať starať sami. Dopraj si preto
        čas na rozmyslenie a staň sa dobrovoľníkom v zahraničí.
        Počas strednej školy som nikdy nepremýšľala nad tým, čo sa reálne deje za hranicami
        slovenského štátu. Už v druhom ročníku som si vyprofilovala, že chcem ísť na vysokú
        školu a živiť sa mojim darom písma. Od žurnalistiky, ktorú som študovala ma delilo iba to,
        že ma o domácej a zahraničnej politike a ekonomike nikdy nebavilo písať. Svojim
        záujmom o online som sa od reportáží dostala k blogom, a tým pádom som sa zamestnala
        v jednej z typických bratislavských agentúr. Písanie reklamných textov a postov na
        sociálne siete pre rôznorodých klientov je síce hravá, kreatívna práca, ktorá má pri dobrom
        šťastí niekoľko tisíc zhliadnutí, ale za moju vtedajšiu prax ma naozaj šťastným urobil jeden
        jediný článok. Videlo ho cca 15 ľudí a reálne by dokázal zachrániť ľudský život. Článok sa
        volal, “Možnosti pre matky s deťmi bez domova”.
        Každému vo svojom vnútri tkvie pocit, že chce byť na tomto svete dákym spôsobom
        užitočný, že tu je z určitého dôvodu. Čoraz viac sa dostáva do popredia udržateľná móda,
        staranie sa o životné prostredie, narastá ľudský záujem, ktorý sa za hranicami štátu
        neskončí. Angažovať sa v neziskovom sektore mi otvorilo cestu k vyšším hodnotám, k
        strate povrchnosti, váženia si maličkostí, a tým pádom pristúpiť k zmene pohľadu na celý
        svet.
        Dokážeš vystúpiť so svojej komfortnej zóny a nazbierať dostatok odvahy na to, aby si
        opustil safety place vo svojej vlastnej detskej izbe? Na Slovensku existuje niekoľko
        neziskových organizácií, ktoré dobrovoľníkov vysielajú do zahraničia. Jednou z
        najnavštevovanejších krajín je Afrika, do ktorej pomoci sa najviac zapája napr. Slovenská
        katolícka Charita, VŠ sv. Alžbety v Bratislave alebo Dobrá novina. Dobrovoľnícke pobyty
        bývajú zväčša 6 mesiacov a dobrovoľníkovi sú preplácané všetky náklady potrebné na
        vycestovanie, ako aj samotný pobyt a strava.
        Myslíš si, že Afrika je pre teba tvrdým orieškom? Kým tieto organizácie riešia rozvojovú
        spoluprácu, ktorá je prevažne s detičkami, napr. na Európskom portály pre mládež si
        nájdeš projekty aj s odlišným záberom činností. Pobyty trvajú už od 2 mesiacov a
        zameriavajú sa aj na kultúru, šport, kultúrne dedičstvo, umenie, dobré životné podmienky
        zvierat a životné prostredie. Nezáleží na tom, koľko máš rokov, záleží na tom, kam

        smeruje tvoje srdce a čo ťa v skutočnosti urobí šťastným. Život si máš užívať, nenechaj sa
        ním zneužívať. 

        Nina Matejčeková , absolventka ŠG 2012

       • Naspäť na zoznam článkov
     • Príspevky v školskom roku 2017/2018

     • Príspevky v školskom roku 2016/2017

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie