• Školský časopis

     • Príspevky v školskom roku 2022/2023
     • Príspevky v školskom roku 2021/2022

     • Príspevky v školskom roku 2020/2021

     • Príspevky v školskom roku 2019/2020

     • Príspevky v školskom roku 2018/2019
     • Príspevky v školskom roku 2017/2018

      • Oslavujeme jubileum
       • Oslavujeme jubileum

       • 25.06.2018 12:39
       • 10. ročník Parádneho dňa
       •      25.5.2018 sa na Spojenej škole uskutočnil 10. ročník Parádneho dňa. Na našu akciu prišli aj významne osobnosti ako vedúca odboru školstva Mgr. Eva Rovňanová, predstavitelia mesta a VÚC na čele s pani župankou Erikou Jurinovou, olympijský výbor MŠK a aj bývalý žiak školy reprezentant Slovenskej Republiky Tomáš Hubočan.

             Na uvítanie sme si pripravili krátky program . Najprv nám žiaci predviedli judo a ako druhé nám predviedla žiacka našej školy Lucia Záborská z 2.A fitness.

             Tohto dňa sa zúčastnili klienti DSS ,ale aj žiaci základných škôl. Súťažiaci na začiatku dňa dostali kľúčenky ,ktoré nám poskytla firma Kros. Na kľúčenkách mali súťažiaci pripnuté kartičky, na ktoré získavali pečiatky za splnenie jednotlivých disciplín. Škola poskytla súťažiacim aj občerstvenie v podobe bagiet, vody, keksu a lupienkov. Disciplín bolo 10 a boli rozmiestnené po celom areáli školy. Súťažiaci ochotne a s radosťou plnili každú jednu. Za 10 pečiatok si v obchodíku, ktorý sme si pre nich pripravili, mohli vybrať nejaký darček. Mali sme aj mimosúťažné disciplíny, družobná škola z Havířova priniesla kolobežky , mali sme aj maľovanie na tvár a taktiež aj lukostreľbu na 3D terče a terčovnice , ktoré nám poskytli so spoločnosti Falcom. Školy a DSS sa mohli zapojiť taktiež aj do súťaže o najlepšie tričko, za ktoré mohli vyhrať krásne ceny. Táto akcia sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Je to pre našu školu veľmi dôležitá akcia, lebo každým rokom chceme ľuďom ukazovať a učiť ich, že aj ľudia s nevýhodnením medzi nás patria a môžu sa zapájať do športových aktivít a byť víťazmi. Je veľmi pekné vidieť, ako sa všetci spoločne zabávajú, súťažia a tešia sa z maličkostí. Veríme, že sa všetkým páčilo a veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke, pedagogickému zboru, organizátorom, sponzorom a taktiež žiakom našej školy, ktorí sa snažili spríjemniť súťažiacim deň a pomáhali, kde bolo treba. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a užili si tento Parádny deň. Tešíme sa na Vás aj budúci rok.

                                                                     Nikola Simanová III.A

         

          
         

       • Naspäť na zoznam článkov
     • Príspevky v školskom roku 2016/2017

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová
     maria.dubova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie