• Školský internát

    • Školský internát

    • Školský internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste 4 v Žiline:

     • je internát pre všetky stredné školy v Žiline,
     • je päťposchodová budova,
     • má bunkové izby so sociálnym zariadením,
     • má kuchyňu so školskou jedálňou,
     • má ubytovaciu kapacitu 289 miest,
     • poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v 10 výchovných skupinách pri naplnenej kapacite,
     • má spoločenské miestnosti s televíznou a počítačovou technikou, knižnicu, posilňovňu a využíva všetky športoviská pri Strednej športovej škole.
    • Záujmová činnosť v ŠI

     • Balónová párty
     • Univerzita tretieho veku, drôtovanie, maľba na sklo, výroba sviečok
     • Dom umenia Fatra - návšteva kultúrneho podujatia
     • Diskotéka so strašidlami
     • Vedomostný kvíz
     • Už ste naši - imatrikulácie
     • Stoličkový futbal
     • Vianočné trhy
     • Vrece plné sladkostí - Mikuláš v ŠI
     • Vianočné snívanie - kult.program s divadelným predstavením
     • Návšteva Považského múzea
     • Aktivity - spoločenské hry
     • Beh po schodoch
     • 1001 otázok a odpovedí - ved. kvíz
     • Návšteva Budatinského zámku 
     • Stolno - tenisový turnaj
     • Preťahovanie lanom
     • Deň sv.Valentína - diskotéka
     • Miss v ŠI - hľadáme pekné dievča
     • Návšteva Židovského múzea
     • Futbalový turnaj
     • Deň pre nás - športovo -  vedomostná súťaž
     • Športové hry
     • Staromestské slávnosti
     • Exkurzia do mesta Praha - história a súčasnosť
     • Rozsutec - tanečno - spevácke tréningy 
     • Originále ručné práce
     • Tvorivá dielnička
     • Cvičíme Pilatesa
     • IKT v praxi
     • Fitnes a životospráva
     • Varíme spolu a chutne
     • Rozlúčka so školským rokom - divadelné predstavenie
     • a ešte oveľa viac  každodenných aktivít
  • Dokumentácia k prijatiu do školského internátu

   • Žiadosť o prijatie do školského internátu
    Žiadosť je potrebné vytlačiť, kompletne vyplniť, podpísať a do určeného dátumu doručiť na adresu školy: Spojená škola, školský internát, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • Lekárske potvrdenie a čestné prehlásenia
    Potvrdenie o lekára, že žiak je vo vyhovujúcom zdravotnom stave pre pobyt v školskom internáte. Potvrdenie sa predkladá vyplnené a potvrdené lekárom najneskôr v deň nástupu do školského internátu.
    Súčasťou potvrdenia je Čestné prehlásenie zákonného zástupcu žiaka/ žiačky, resp. plnoletého žiaka/ žiačky o pravdivosti uvádzaných údajov v žiadosti o prijatie do školského internátu.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • skola@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie