• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

     • Športová hala
     • športová plocha pre väčšinu halových športov ako basketbal, volejbal, hádzaná, florbal, futsal, badminton a iné. V športovej hale je k dispozícii aj stolnotenisový stôl, teqballový stôl a gymnastické náčinie
     • Atletická rovinka
     • atletická rovinka s 5 dráhami
     • Sektor pre skok do diaľky
     • doskočisko
     • Vonkajšie ihriská
     • futbal, volejbal, tenis, hádzaná, streetbal a iné
     • Posilňovňa
     • posilňovanie so závažiami, s vlastnou váhou a na posilňovacích strojoch
     • Posilňovňa
     • posilňovanie so závažiami, s vlastnou váhou a na posilňovacích strojoch
     • Pohybové centrum
     • pohybové štúdio pre cvičenie s vlastnou váhou, stolný tenis a iné.
     • Pohybové centrum
     • pohybové štúdio pre cvičenie s vlastnou váhou, stolný tenis a iné.
     • Gymnastická telocvičňa
     • kladina, zrkadlová stena, odpružená podlaha s gymnastickým kobercom, gymnastické lavičky, zostava na šplh (lano, tyč), hrazda.
     • Gymnastická telocvičňa 2
     • kladina, zrkadlová stena, odpružená podlaha s gymnastickým kobercom, gymnastické lavičky, zostava na šplh (lano, tyč), hrazda.
     • Zoznam fotoalbumov

      zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie