• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

      • Športová hala
      • športová plocha pre väčšinu halových športov ako basketbal, volejbal, hádzaná, florbal, futsal, badminton a iné. V športovej hale je k dispozícii aj stolnotenisový stôl, teqballový stôl a gymnastické náčinie
      • Atletická rovinka
      • atletická rovinka s 5 dráhami
      • Sektor pre skok do diaľky
      • doskočisko
      • Vonkajšie ihriská
      • futbal, volejbal, tenis, hádzaná, streetbal a iné
      • Posilňovňa
      • posilňovanie so závažiami, s vlastnou váhou a na posilňovacích strojoch
      • Posilňovňa
      • posilňovanie so závažiami, s vlastnou váhou a na posilňovacích strojoch
      • Pohybové centrum
      • pohybové štúdio pre cvičenie s vlastnou váhou, stolný tenis a iné.
      • Pohybové centrum
      • pohybové štúdio pre cvičenie s vlastnou váhou, stolný tenis a iné.
      • Gymnastická telocvičňa
      • kladina, zrkadlová stena, odpružená podlaha s gymnastickým kobercom, gymnastické lavičky, zostava na šplh (lano, tyč), hrazda.
      • Gymnastická telocvičňa 2
      • kladina, zrkadlová stena, odpružená podlaha s gymnastickým kobercom, gymnastické lavičky, zostava na šplh (lano, tyč), hrazda.
     • Zoznam fotoalbumov

      zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie