• Bežme v čase!

   • Bežme v dejinách - 1. kolo
    • Bežme v dejinách - 1. kolo

    • 03.11.2021 12:16
    • Prvé kolo za nami a poznáme víťazov   yes
    • K 20. výročiu šprotového gymnázia sa na škole realizuje hra Bežme v čase !. Prihlásené družstvá žiakov si zmerali svoje analytické schopnosti v teste, ktorý ich preniesol do minulosti a spoznali nielen  známe športové osobnosti školy ale aj výnimočné charakteristiky svojich učiteľov. 

     V tímoch mali na presne určený čas vypracovať nasledovný test (uvádzame aj správne odpovede). 

     Bežme v dejinách – správne odpovede

     Ktoré športy NIKDY NEBOLI zaradené v profile našej školy?

      

     1. motorizmus
     2. lukostreľba
     3. jazdectvo
     4. potápanie
     5. hádzaná

      

      

     Do našej školy chodili mnohí úspešní športovci. Viete, akému športu sa venovali?

      

     1. Petra Smaržová ­– zjazdové lyžovanie
     2. Lenka Cenigová Gajarská - atletika
     3. Peter Cehlárik - hokej
     4. Martin Dúbravka - futbal
     5. Matúš Kunhart – zjazd na divokej vode

      

     Ktorý z nich dosiahol najväčší športový úspech? Aký?

     Petra Smaržová získala bronzovú medailu v zjazdovom lyžovaní na Paralympiáde v Soči v roku 2014.

     V našej škole sa vystriedalo mnoho učiteľov. Viete, aké predmety učili?

      

     1. Mgr. Daniela Sršníková, PhD. – anglický jazyk
     2. Mgr. Annamária Mihalčinová - dejepis
     3. Mgr. Hana Hrušovská - matematika
     4. Mgr. Juraj Repáň – nemecký jazyk
     5. PaedDr. Michal Hrubý, PhD. – telesná výchova

     Jeden/Jedna  z vašich vyučujúcich má za sebou aj úspešnú filmovú kariéru. Viete kto?

      

     1. PaedDr. Janka Čibenková
     2. RNDr. Zuzana Čelková
     3. Mgr. Karol Tichý
     4. Mgr. František Bača
     5. Mgr. Gabriela Pažická

     Ktorý/á vyučujúci/a našej školy zabehol/zabehla  Žilinský polmaratón?

     1. Mgr. Matej Psota
     2. Mgr. Miroslava Poláková
     3. Mgr. František Bača
     4. Mgr. Mária Jakubíková
     1. Mgr. Karol Tichý

      

     Krásky našej školy sa pravidelne zúčastňujú súťaže krásy žiačok stredných škôl Miss Reneta. Ktorá „fešanda“ z našej školy aj získala tento titul?

                                                                           

                  Kristína Baštéková                                Ľubica Pisaríková                                 Silvia Švorčíková 

     Poznáte „historické“ výroky svojich učiteľov? Kto to povedal?

     1. „Nešumte ako Niagara.“ – Mgr. Michal Dominik
     2. „Zlatinka.“ – Mgr. Gabriela Pažická
     3. „Ale hybaj.“ – Mgr. Juraj Rovňan
     4. „Ja to stále hovorím, že matematika je paveda.“ – Mgr. Karol Tichý
     5. „Deťušky moje.“ – Ing. Jarmila Gajarská

     Ktorý učiteľ sa „odvážil“ uskutočniť stužkovú slávnosť svojej triedy v zahraničí? Kto a kde?

      

     1. Mgr. Michal Dominik
     2. Mgr. Karol Tichý
     3. Mgr. Miroslava Poláková
     4. Mgr. Juraj Rovňan
     5. Ing. Jarmila Gajarská
     1. Francúzsko
     2. Chorvátsko
     3. Taliansko
     4. Španielsko
     5. Bulharsko

      

     Ktorá historická téma je srdcovou záležitosťou Mgr. Karola Tichého na hodinách dejepisu?

     1. Milan Rastislav Štefánik
     2. staroveké Grécko
     3. sv. vojna
     4. dejiny kresťanstva
     5. Veľká Morava

      

      

     Výsledky prvého hracieho kola: 

      

     Kutlíkovci v akcii :) - gratulujeme víťazom 

                      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie