• Bežme v čase!

   • "Communiter - Citius, Altius, Fortius" 4. kolo
    • "Communiter - Citius, Altius, Fortius" 4. kolo

    • 28.02.2022 15:35
    • Spoločne, rýchlejšie, vyššie, silnejšie.
    • Štvrtré kolo súťaže Bežme v čase sa nieslo v duchu olympíjskeho hesla. Súťažiaci mali spoločnými silami zvládnuť netradičnú prekážkovú dráhu.

     Zadanie pre rozhodcov: 

     1.  preskok cez švihadlo 20x (znožmo, pri chybe opakujú od začiatku),

     2. beh okolo kužeľov s ping-pongovou loptičkou na rakete (ak spadne ide od začiatku),

     3. kotúľ vpred,

     4. podlezenie ping-pongového stola bez dotyku (dotyk penalizácia 10 sekúnd),

     5. kotúľ vpred,

     6. preskok cez lopty (od nejmenšej po najväčšiu) bez dotyku znožmo (dotyk penalizácia 10 sekúnd).

     Naoko to vyzeralo jednoducho, ale opak bol pravdou. Najnáročnejšia časť bol preskok cez švihadlo, neraz sa stalo, že pri 19tom preskoku došlo ku chybe a išlo sa od začiatku. Podobne aj preskok znožmo nebol žiadnou malinou, dokonca niektorí sa do úlohy vložili až tak, že preskok sa zmenil na "prelet cez prekážku". 

     Výsledky jednotlivých tímov boli nasledovné: 

     Víťazom 4. kola gratulujeme yes smiley  Víťazom 4. kola gratulujeme yes smiley Víťazom 4. kola gratulujeme yes smiley 

     Aktuálnym lídrom súťaže je tím PROFESIONÁLI s celkovým počtom 50 bodov, tesne v závese je tím GALAKTIKOS s počtom 48 bodov, na tretej pozícií je tím TRABANTY s počtom 47 bodov.  

           

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie