• Bežme v čase!

   • Poskladajme čriepky času 2. kolo
    • Poskladajme čriepky času 2. kolo

    • 15.11.2021 11:38
    • Interaktívne skladanie puzzle 
    • Druhé kolo celoškolskej súťaže sa nieslo v duchu šikovnosti, dobrého postrehu a analytických schopností. 

     Úlohou súťažiacich bolo v čo najkratšom čase poskladať interaktívne puzzle a následne zodpovedať otázky týkajúce sa vyskladanej fotografie. Nebola to jednoduchá úloha, ale všetci súťažiaci sa veľmi snažili. Najlepší čas a správne odpovede mali tí, ktorí dokázali spolupracovať ako tím. 

     Súťažiaci po poskladaní nasledovnej fotografie odpovedali na nasledovné otázky. 

     Vyskúšajte si, ako by ste to zvládli:

     https://www.epuzzle.info/en/puzzle/play/other/83766-poskladajme-%C4%8Driepky-%C4%8Dasu/6x4

      

      

     Poskladajme čriepky časuhttps://cloud2u.edupage.org/cloud?z%3AfipoQn9AvsQYsb9uGoVz30%2BBSaZESQzLxepdLNYIvhexoDAoEm6CpF%2Bxoj64M2fzR1IyxffbDWCx1lJsG%2FT8Lg%3D%3D

      

     Názov tímu:

      

     číslo otázky

      

     Odpoveď

     1. otázka

     Koľko matikárov je na obrázku?

     4

     2. otázka

     Koľko je na fotografie jazykárov?

     12

     3. otázka

     Kto má kontaktné šošovky?

      

     Michal Dominik

     4. otázka

     Kto z vedenia školy nestojí v prvom rade zdola?

      

     zástupca V. Kuťka

     5. otázka

     Kto je najmladší?

      

     Michaela Podhorová

     6. otázka

     Ktorý/á učiteľ/učiteľka učí v našej škole najdlhšie?

      

     Gabriela Pažická

     7. otázka

     Koľko osôb má na fotografie sandále?

      

     2

     8. otázka

     Aký šperk má na sebe pán riaditeľ?

      

     obrúčku/prsteň

     9. otázka

     Kto je autorom fotografie?

      

     Karol Tichý

     1. otázka

     Koľko rokov má naša škola?

      

     20

      

     Po zrealizovaní hracieho dňa nasledovalo vyhodnotenie súťaže.

     Puzzle najrýchlejšie poskladal tím ŠTRONZOVCI v perfektnom časi 1:15 a získal najväčší počet bodov 8. 

     Výsledky hracieho kola: 

     Poskladajme čriepky času

     Názov  tímu

     Počet

     bodov/ čas poskladania/body za otázky

     Kutlíkovci

     9(2:30)7b

     Trabanty

     15(1:31)9b

     Čelkovej deti

     9(2:31)9b

     Galaktikos

     14(1:28)7b

     Profesionáli

     12(1:32)12b

     Divočáci

     10(1:44)10b

     Beznohí

     13(1:40)13b

     Štronzovci

     15(1:15)7b

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY PO 2. KOLE         PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY PO 2. KOLE  

     Názov  tímu

     Počet

     bodov

     Kutlíkovci

     26

     Trabanty

     31

     Čelkovej deti

     24

     Galaktikos

     29

     Profesionáli

     27

     Divočáci

     24

     Beznohí

     26

     Štronzovci

     28

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Víťazom gratulujeme yes smiley wink

                   

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie