• Bežme v čase!

   • Pozrime sa do budúcnosti 3.kolo
    • Pozrime sa do budúcnosti 3.kolo

    • 07.12.2021 14:17
    • Potrápili sme sa s indíciami 
    • Tretie kolo súťaže bola skôr hra na detektíva. Veď posúďte sami. Vyriešiť nasledovné úlohy vyžadovalo veľkú koncentráciu, široký záber všeobecných vedomostí, prácu s mobilom a prekladač z maďarského jazyka bol povinnou výbavou. 

     K úspešnému záveru sa v hracom kole dostal iba tím žiakov, ktrorí správne dešifrovali nasledovné úlohy: 

     Po úspešnom prelúskaní indícií bolo poslednou úlohou sformulovať text blahoželania adresovaného škole k 20. výročiu.

     To sa podarilo úspešne všetkým tímom, ale víťaz mohol byť len jeden, preto o konečnom poradí rozhodoval čas, za aký sa podarilo zrealizovať všetky úlohy. 

     Najlepším tímom 3. kola boi žiaci 2.D DIVOČÁCI časom 8min 55 sekunúd. 

     Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme! Blahoželáme!yessmiley

      

     3. kolo - Pozrime sa do budúcnosti

     Názov  tímu

     Počet

     bodov/ čas (15min a viac)

     Kutlíkovci

     8b(15min)

     Trabanty

     12b(14:12)

     Čelkovej deti

     10b(14:58)

     Galaktikos

     8b(15min)

     Profesionáli

     14b(12:27)

     Divočáci

     16b(8:55)

     Beznohí

     8b(15min)

     Štronzovci

     8b(15min)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Konečne poradie po 3. kole : 

      

     Názov  tímu

     Počet

     bodov

     Kutlíkovci

     34

     Trabanty

     43

     Čelkovej deti

     34

     Galaktikos

     37

     Profesionáli

     41

     Divočáci

     40

     Beznohí

     34

     Štronzovci

     36

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Foto z akcie: 

        

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie