• Vladimír Kuťka

     • O mne

     • Vitajte na mojich stránkach!

      PaedDr. Vladimír Kuťka

      aprobačné predmety: telesná a športová výchova a geografia

      Profesijný životopis

      Vzdelanie:

      2001 - Univerzita Komenského Bratislava, učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

      2003 - Diaľkové štúdium na získanie trénerskej I. triedy - licencia "A" (futbal)

      2007 - Univerzita Komenského Bratislava, rigorózne konanie (PaedDr.)

      2009 - Doškoľovanie EURO PRO licencia

      Doterajšie zamestnania:

      2002 - 2005 - učiteľ, ZŠ Karloveská 32, Bratislava

      2005 - 2011 - tréner, MŠK Žilina

      2011 - doteraz - tréner v rôznych športových kluboch (Dolná Tižina, Teplička nad Váhom, Krásno nad Kysucou, MŠK Fomat Martin...)

      2006 - 2007 - učiteľ, ZŠ Limbová, Žilina

      2007 - 2013 - učiteľ, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

      2013 - doteraz - zástupca riaditeľ, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie