• Súhrnné správy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dátum zverejnenia
   VO: Súhrnná správa 01/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 28.04.2017 28.04.2017
   VO: Súhrnná správa 2/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 31.07.2017 31.07.2017
   VO: Súhrnná správa 03/2017 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 06.10.2017 06.10.2017
   VO: Súhrnná správa 1/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 12.04.2018 12.04.2018
   VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s DPH 03.10.2018 03.10.2018
   VO: Súhrnná správa 4/2018 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2018 s DPH 11.01.2019 11.01.2019
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2021 Dodávka čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a mrazenej hydiny pre SŠ 50 861,85 bez DPH 19.11.2021 03.12.2021 1.1.2022 - 31.08.2022 19.11.2021
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie