• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

     • Cenník prenájmu športovísk

     • Cenník prenájmu platný od 01.09.2023
                   
                   
      1. Športová hala:  
          - prenájom ŠH bez hľadiska (pracovný deň) "A" 50,- €/hod.
          - prenájom ŠH bez hľadiska (sviatok, víkend) "B" 60,- €/hod.
          - prenájom ŠH s hľadiskom (pracovný deň, sviatok, víkend) "C" 90,- €/hod.
         
      2. Ihrisko s umelým trávnikom s mantinelmi (vonkajšie) 10,- €/hod
         
      3. Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom (vonkajšie) 10,- €/hod
         
      4. Gymnastická telocvičňa, pohybové centrum, posilňovňa 15,- €/hod
         

       

      Ostatné ceny prenájmov sú zverejnené v sekcii Cenník prenájmu.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie