• Pedagogickí zamestnanci

    • PaedDr. Peter Hruška
    • PaedDr. Peter HruškaRiaditeľ
     ANJ, KAJ, riaditeľ školy
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     +421907849466
     Web stránkaFotoalbum
    • PaedDr. Jana Čibenková
    • PaedDr. Jana ČibenkováZástupkyňa
     SJL, NEJ, zástupkyňa riaditeľa školy (vzdelávanie)
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     +421917823046
     Web stránka
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
    • PaedDr. Vladimír KuťkaZástupca
     TSV, GEG, SRL, ZSP, PSM, zástupca riaditeľa školy (šport)
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     +421908902252
     Web stránkaFotoalbum
    • Mgr. Emília Berešíková
    • Mgr. Emília BerešíkováZástupkyňa
     zástupkyňa riaditeľa školy (školský internát)
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     +421918370885
    • Mgr. Erika Kobyliaková
    • Mgr. Erika KobyliakováŠkolská psychologička
     výchovná poradkyňa
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     +421917792745
     Web stránka
    • Mgr. František Bača
    • Mgr. František BačaUčiteľ
     TSV, RUJ, ZSP, ETV, SRL
     frantisek.baca@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Ľudmila Comorková
    • Mgr. Ľudmila ComorkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
     BIO, OBN, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní - environmentálna výchova
     ludmila.comorkova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • RNDr. Zuzana Čelková
    • RNDr. Zuzana ČelkováUčiteľka
     MAT, FYZ, vedúca PK
     zuzana.celkova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Michal Dominik
    • Mgr. Michal DominikUčiteľ
     NEJ, GEG, koordinátor individuálneho štúdia
     michal.dominik@sportovaskolaza.sk
     +421908438023
     Web stránka
    • Ing. Martina Gajdárová
    • Ing. Martina GajdárováUčiteľka
     OP - odborné ekonomické predmety
     martina.gajdarova@sportovaskolaza.sk
    • Ing. Anna Hanzelová
    • Ing. Anna HanzelováUčiteľka
     OP - odborné ekonomické predmety
     anna.hanzelova@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Mária Jakubíková
    • Mgr. Mária JakubíkováUčiteľka
     TSV, RUJ, ZSP, SRL, vedúca PK
     maria.jakubikova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Zuzana Juchová Jurošková, PhD.
    • Mgr. Zuzana Juchová Jurošková, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: IV.E
     MAT, INF, vedúca PK, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní - informatizácia
     zuzana.juchova@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Eva Kutlíková
    • Mgr. Eva KutlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
     MAT, FYZ
     eva.kutlikova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Ing. Andrea Lokajová
    • Ing. Andrea LokajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.D
     OP - odborné ekonomické predmety
     andrea.lokajova@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Jana Máhriková
    • Mgr. Jana MáhrikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
     ANJ, vedúca PK
     jana.mahrikova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Miroslava Poláková
    • Mgr. Miroslava PolákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.E
     SJL, NBV, vedúca PK
     miroslava.polakova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Matej Psota
    • Mgr. Matej PsotaUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.B
     TSV, ZSP, OP - výživa
     matej.psota@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Zuzana Storošková
    • Mgr. Zuzana StoroškováUčiteľka
     TSV, GEG, ZSP, SRL
     zuzana.storoskova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Petra Tarabová
    • Mgr. Petra TarabováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
     ANJ, KAJ, vedúca PK, správkyňa skladu učebníc a ISIC/ITIC kariet
     petra.tarabova@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Mgr. Karol Tichý
    • Mgr. Karol TichýUčiteľ
     NEJ, DEJ, koordinátor ŽŠR
     karol.tichy@sportovaskolaza.sk
     Web stránka
    • Ing. Emília Vrábová
    • Ing. Emília VrábováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.D
     OP - odborné ekonomické predmety
     emilia.vrabova@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Kristína Štefková
    • Mgr. Kristína ŠtefkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
     ANJ, BIO
     kristina.stefkova@sportovaskolaza.sk
    • Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
    • Ing. Miloš Ondrušek, PhD.Učiteľ
     Triedny učiteľ: II.D
     ANJ, OP - odborné ekonomické predmety
     milos.ondrusek@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Michaela Podhorová
    • Mgr. Michaela PodhorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.E
     ANJ, INF
     michaela.podhorova@sportovaskolaza.sk
    • PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.
    • PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.E
     FYZ, INF
     bronislava.jakubikova@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Ing. Katarína Mesarčová
    • Mgr. Ing. Katarína MesarčováUčiteľka
     ANJ, OBN, EKO
     katarina.mesarcova@sportovaskolaza.sk
    • Mgr. Adriána Matloňová
    • Mgr. Adriána MatloňováUčiteľka
     SJL, CHE, EST
     adriana.matlonova@sportovaskolaza.sk
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie