• Školský časopis

     • Príspevky v školskom roku 2022/2023
     • Príspevky v školskom roku 2021/2022

      • Banka lásky
       • Banka lásky

       • 06.06.2022 10:16
       • "Nemožno mi ťa neľúbiť"
       • Začiatkom júna som sa zúčastnil exkurzie do Banskej Štiavnice. Cieľ cesty bol jasný - Banka lásky a spoznávanie čarovného mesta. Exkurzie sa zúčastnili všetky druhé triedy. Cesta tam ubiehala v pohode. Po príchode a krátkej prechádzke mestom som si uvedomil, že Banská Štiavnica mi pripomínala Benátky, ale až na jednu výnimku, chýbala mi tam voda. Počas prehliadky expozíciie sme sa veľa dozvedeli o živote Andreja Sládkoviča a jeho milej Márii Pišlovej - Maríny. Zaujala ma info o tom, že Sládkovič napísal pre Marínu najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete, ktorú písal 2 roky a Mária si ju do konca života tajne schovávala, pretože ju dostala, keď bola vydatá. Tento rukopis básne Marína sa našiel až po jej smrti. 

          

        Spomínalo sa aj to, že matka Marie Pišlovej nechcela, aby chodila a mala niečo spoločné s  Andrejom Sládkovičom. Najviac ma zaujali rozprávajúce obrazy, animácie, ktoré nahrali známi herci a herečky SND. Herci v obrazoch sa snažili simulovať komunikáciu medzi Marínou, jej matkou, Sládkovičom a Márininim manželom, - bohatým medovníkarom.  Banka lásky bola úžasná miestnosť, celá zo zrkadiel a bočné steny vytvorené z maličkých schránok, do ktorých si mohli návštevníci odložiť dôkaz svojej lásky. 

          

        Po skončení prehliadky sme si ešte pozreli krátky dokument, ako vznikol tento projekt. Do rekonštrukcie schátralej kultúrnej pamiatky sa pustili dvaja mladí chalani, ktorí zhromaždili nasporené peniaze, zobrali úver a pustili sa do práce. Ich cieľom je spropagovať príbeh Andreja a Márie, ako majú Angličania svojho Rómea a Júliu. Na záver sme si mohli zakúpiť nejaké suveníry. Ja som si vybral také srdiečko, kde bola napísaná veta zo Sládkovičovej skladby, a daroval som ho mojej mamke. 

           

        Po krátkej individuálnej prehliadke mesta nasledovala túra, ktorú som nečakal. Nepáčilo sa mi, že sme museli v takom teple šľapať do kopca, ale zas na drúhú stranu ten výhľad stál za to. Cestu naspäť som takmer celú prespal, veľmi sa mi páčilo a Banskú Štiavnciu určite ešte raz navštívim. 

                                                                                                                                                                                         žiaci 2.E

         

          

         

                                                                                                                               

       • Naspäť na zoznam článkov
     • Príspevky v školskom roku 2020/2021

     • Príspevky v školskom roku 2019/2020

     • Príspevky v školskom roku 2018/2019
     • Príspevky v školskom roku 2017/2018

     • Príspevky v školskom roku 2016/2017

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mgr. Martina Mažgútová
     martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie