• Vážení priatelia a priaznivci školy,

    v súvislosti s možnosťou darovať 1%, resp. 2% z dane si Vás dovoľujeme v mene Strednej športovej školy v Žiline osloviť s prosbou o pomoc a podporu v úsilí budovať a zveľaďovať športovú infraštruktúru, športové i materiálno-technické vybavenie školy, v ktorej sa snažíme vzdelávať a vychovávať kvalitných športovcov a pracovníkov v športe. Avšak ako každá škola, i napriek podpore zriaďovateľa, zápasíme s nedost
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Prečo si zvoliť nás?

   Ponúkame Vám možnosť zdokonaľovať sa vo zvolenom športovom odvetví formou vyučovacích predmetov zameraných na rozvoj teoretických znalostí o športe a všetkom, čo s ním súvisí, rovnako ako i na nadobúdanie praktických športových zručností. Samozrejme nezabúdame na vyváženosť osobnosti športovca i sústavným rozširovaním a prehlbovaním jeho intelektových daností.
    • Máme radi šport
    • Máme radi šport a sme hrdí na športové úspechy našich žiakov!
    • Šport je zdravý
    • Učenie ide ľahšie, keď si fit a zdravý!
    • Pohoda a dobrá nálada
    • S úsmevom ide všetko ľahšie!
  • Novinky

   Zisti, čo je nové v tvojej škole :-)
     • Workshop vo FABLAB-e

      5. 12. 2023

      FabLab – FABRICATION (FABULOUS) LABORATORY je otvorená platforma a miesto pre realizáciu kreatívnych aktivít dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Poskytuje možnosť zhmotňovať inovatívne myšlienky prostredníctvom digitálnych technológií 21. storočia.

      Žiaci III.E a IV.E sa 29.11.2023 zúčastnili workshopu zameraného na objavovanie tajomstiev a možností využitia umelej inteligencie v praxi. Vytvorili vlastné prompty, otestovali halucinovanie a osvojili si základné postupy pre generovanie obrázkov.

     • Florbalisti po roku opäť zvíťazili

      4. 12. 2023

      Dňa 10.11:2023 prebehlo v priestoroch našej športovej haly okresné kolo postupovej súťaže žiakov stredných škôl vo florbale tzv. Florbalový superpohár. V rámci turnaja sa predstavilo 14 chlapčenských tímov zo škôl v celom žilinskom okrese, ktoré svojimi bojovnými a obetavými výkonmi prispeli k vysokej úrovni tohto vydareného športového podujatia.

     • iBOBOR 2023

      4. 12. 2023

      V dňoch 7.11.2023 a 09.11.2023 sa 6 tried našej školy zúčastnilo hlavnej informatickej súťaže pre každého iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     • Prednáška o marketingu

      29. 11. 2023

      Dňa 6. novembra 2023 sa žiaci I.E, III.E a IV.E zúčastnili prednášky o digitálnom marketingu, pričom nás navštívil odborník z praxe z digitálnej agentúry Visitero sídliacej v Žiline. Žiaci nahliadli do sveta digitálnej reklamy a marketingových stratégií. Odborník z praxe im vysvetlil podstatu digitálneho marketingu v dnešnom svete. Prednáška bola pre našich študentov veľmi obohacujúca, nakoľko sa témam ako tvorba marketingovej kampane alebo úloha propagácie produktov a služieb v digitálnom svete budú venovať na hodinách odborných predmetov.

     • Naše florbalistky to dokázali

      16. 11. 2023

      Začiatkom novembra sa v priestoroch našej športovej haly uskutočnilo okresné kolo postupového turnaja žiačok stredných škôl vo florbale.

      Turnaja sa zúčastnili družstvá z 8 škôl, ktoré sa svojím nasadením a športovými výkonmi pred bohatou diváckou kulisou postarali o vysokú športovú úroveň turnaja.

     • GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2023

      16. 11. 2023

      V dňoch 10. až 12. októbra 2023 sa v priestoroch areálu výstaviska INCHEBA EXPO uskutočnil

      XXVI EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA pod názvom GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2023, v rámci ktorého svoju činnosť propagovalo vyše 400 vysokých škôl zo Slovenska, Česka i zahraničia. A my, konkrétne naši tretiaci a štvrtáci, boli pri tom.

     • Beseda s výživovým poradcom

      10. 11. 2023

      Hneď po jesenných prázdninách k nám zavítal pán Filip Vendel (výživový poradca), ktorý spolupracuje s profesionálnymi športovcami, s tímom sa stará aktívne o 150 klientov, ktorým pomáha posunúť sa za svojimi cieľmi. Je bývalý hráč basketbalu za kluby v SVK aj NL. Aktuálne vedie kadetky U17 Žilina Team. Pre našich žiakov si pripravil veľmi zaujímavú prednášku o správnom stravovaní športovcov, ako zvýšiť svoju výkonnosť. Pán Vendel viedol celú svoju prednášku interaktívne a žiakov zapájal do diskusie. Prezentácia sa neniesla len v duchu “ako sa správne stravovať”, bola všestranne nabitá odbornými znalosťami a skúsenosťami vrcholových športovcov z celého sveta. Vďaka prednáške si naši študenti (športovci) upevnili znalosti o tom, ako sa starať o seba, ako predísť zraneniam, že všetko je to hlavne o ich rozhodnutiach, čo chcú v živote robiť a čo chcú dokázať.

     • Iniciatíva "TV technika do každej učebne"

      9. 11. 2023

      ​​​Vážení rodičia,

      ďakujeme za reakciu na iniciatívu vybavenia TV technikou v každej učebni. V krátkom čase po vyhlásení tejto výzvy sa vďaka iniciatívnym a ochotným rodičom podarilo obstarať prvú TV techniku, ktorá nájde svoje využitie v učebni č. 219.

      Konkrétne ĎAKUJEME patrí rodičom týchto žiakov a žiačok našej školy: Bazgerová, Chebeň, Repiská, Sedliaková, Šupica, Zauška, Zemjaková, Tichák, Baleja, Cabúk, Cvešperová, Mydlo, Rehák, Sekáč, Špiriak, Žilinčár, Buliak, Haladej, Hunčár.

     • Pripomenuli sme si deň stromov

      7. 11. 2023

      Medzinárodný deň stromov sa každoročne oslavuje 20. októbra už od roku 1872, kedy s touto myšlienkou prišiel novinár J. Sterling Morton. Stromy sú dôležitou súčasťou nášho prostredia, bez ktorej by sa nám žilo na svete oveľa ťažšie. Nielen, že sú producentom kyslíka, ale sú i domovom veľkého množstva živočíchov. Poskytujú nám svoje plody a zásadne vplývajú na kvalitu nášho života. Dôležitosť ochrany životného prostredia a stromov ako jeho významnej súčasti sme si v októbri pripomenuli návštevou okolia školy zameranou najmä na spoznávanie okolitých drevín a ich využitia. Viacerí z nás mali možnosť stromov sa dotknúť, či ich objať. Aj touto cestou sme sa snažili pripomenúť si dôležitosť ochrany životného prostredia a posilniť náš vzťah k prírode ako takej.

     • Naša návšteva v Krajskej knižnici

      26. 10. 2023

      Žiaci prvých ročníkov v októbri navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde sa dozvedeli, aké možnosti im knižnica ponúka, ale aj rôzne zaujímavosti o knihách a knižniciach. Spoznali zákutia knižnice a odhalili, čo všetko sa v nej skrýva, aké oddelenia sú pre nich k dispozícii či aké služby môžu v knižnici využiť. Skúsili sami vyhľadať knihu v knižničnom online katalógu a následne ju nájsť v knižnici, prelistovali slávne Štúrove Slovenskje národňje novini, ale niektorých aj tak zaujal najmä šach, ktorý knižnica ponúka. Na tvárach niekoľkých z nich bol vidieť údiv a nadšenie nad tým, koľko a aké poklady sú vďaka knižnici sprístupnené pre bežných ľudí. Z viacerých otázok počas prehliadky knižnice bolo zrejmé, že návšteva knižnice nebude poslednou.

     • Konverzácia s native speakrom Bryanom

      13. 10. 2023

      Dňa 6.10.2023 zavítal na našu školu native speaker z Ameriky, Bryan Shore. Na hodinách angličtiny sa podelil so študentami o svoje skúsenosti z aktívneho pôsobenia v univerzitnej futbalovej lige. Zároveň žiakom priblížil spôsob života v zámorí. Rozoberal s nimi výzvy života športovca, ktorý ukončil svoju profesionálnu kariéru. Študenti reagovali veľmi pozitívne, vznikla zaujímavá diskusia, ktorá pokračovala aj cez prestávky a na obede v školskej jedálni. Bryan ocenil zdatnosť našich žiakov plynulo konverzovať v anglickom jazyku a vyjadril túžbu opäť našu školu navštíviť.

     • Literárno-historická exkurzia do Osvienčimu

      12. 10. 2023

      Dňa 18.9. 2023 sa pod vedením Mgr. Miroslavy Polákovej uskutočnila historická exkurzia do areálu koncentračného tábora v Osvienčime. Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci školy, ktorí mali možnosť na vlastnej koži precítiť desivé svedectvo druhej svetovej vojny a nevýslovného ľudského utrpenia.

      Z úryvkov rozhovorov počas i po exkurzii bolo možné vybadať, že sa hlboko zapísala do duší našich žiakov.

     • Biela pastelka 2023

      6. 10. 2023

      "Len si to skús predstaviť" – sú slová, ktoré nám otvárajú dvere do sveta, ktorý je plný tmy a výziev, sveta nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ich dennodenný život je boj so stálymi prekážkami a neistotami, ktoré nám, “zdravým“, často unikajú.

      V ich svete je každý krok dôkladne premyslený a každá cesta do neznáma je výzvou. Pre nevidiacich ľudí nie je samozrejmosťou to, čo my pokladáme za bežné - prečítať si knihu, urobiť si rannú kávu alebo vidieť tváre svojich najbližších, rozpoznať ich úsmev, smútok alebo radosť. Každý deň sú konfrontovaní s tým, čo pre nás nie je viditeľné.

     • Výsledky volieb do Rady školy

      3. 10. 2023

      pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina

      Vážení rodičia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci,

      týmto si Vám dovoľujeme oznámiť výsledky volieb do Rady školy pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina.

      Do rady školy boli zvolení/delegovaní nasledovní zástupcovia:

      3 zvolení zástupcovia za rodičov:

     • V zdravom tele zdravý duch alebo ako sme stmeľovali kolektív

      29. 9. 2023

      Septembrový školský zhon plný kadejakého vybavovania, zisťovania a spoznávania toho, čo je nové, a čo sa zmenilo, sme si spríjemnili účelovým cvičením, v rámci ktorého si druháci užili túru na Lietavský hrad a tretiaci absolvovali kurz ochrany zdravia a života. Počas tohto kurzu si okrem túry vyskúšali dobrodružný splav Váhu na raftoch. Úsmevy na tvárach účastníkov a dobrá nálada prezrádzali, že tieto teambuildingové aktivity nám padli vhod a zážitky, ktoré si každý z nás odniesol nám budú dlho pripomínať to, že sme v prvom rade dobrými ľuďmi schopnými spoločne prekonať všetky prekážky, ktoré pred osobný i školský život postaví.

  • Pre žiakov a rodičov

   Tu si môžete pozrieť vaše známky, domáce úlohy a rozvrh hodín. Stačí sa len prihlásiť !
   • Žilinský samosprávny kraj
   • Cyklistický spolok Žilina
   • MŠK Žilina
   • MsHKM Žilina
   • Slovenský olympijský výbor
   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová
     maria.dubova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie