• Novinky

      • Študentská kvapka krvi

      • Ďakujeme našim žiakom za účasť a podporu na tohtoročnej kvapky krvi :-)

      • Beh 17. novembra - úspechy našich žiakov

      • Usporiadateľmi tohto bežeckého podujatia boli Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Slovenská asociácia univerzitného športu.

       Pripravených bolo spolu 11 kategórií (mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí).

       V jednotlivých kategóriach dosiahli naši žiaci výborné umiestnenie.

       Kategória "dievčatá 1998-2000": 2. miesto Petra Machálková

       Kategória "dievčatá 2001-2003": 2. miesto Radka Paulechová

       Kategória "chlapci 1998-2000": 2. miesto Matúš Štoček

       Kategória "chlapci 2001-2003": 3. miesto Jakub Hodás

       Samozrejme k dobrému umiestneniu blahoželáme aj ostatným našim žiakom.

        

     • Reprezentácia SR 19
      • Reprezentácia SR 19

      • Sme hrdí na to, že aj 4 žiaci našej školy (Adam Kopas, Matej Moško, Vladimír Majdan a Róbert Boženík) majú možnosť reprezentovať Slovensko, svoj klub a školu na 1. kole kvalifikačného turnaja ME.

       Držíme palce!

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Prihlásenie