• Novinky

      • Máme medailu

      • Po víťazstve v okresnom kole postupového turnaja v basketbale žiačok stredných škôl sa naše dievčatá predstavili v krajskom kole tejto prestížnej postupovej súťaže. Krajské kolo basketbalového turnaja sa uskutočnilo 10.4.2024 v Ružomberku. Naše družstvo v zložení Vanesa Šmihovská, Saskia Borovská, Gabriela Renáta Sušienková, Laura Králiková, Petronela Zemiaková, Milaniia Kizima, Natália Dejová, Bianka Poliaková sa v silnej konkurencii najlepších tímov z celého Žilinského kraja nestratilo a po atraktívnej útočnej hre získalo strieborné medaily za celkové druhé miesto v turnaji.

       Dievčatám blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších športových úspechov.

      • Čitateľský maratón netradične

      • V dňoch od 8.4. – 12.4. 2024 sa zrealizoval čitateľský maratón, počas ktorého mohli žiaci nahliadnuť do životných príbehov známych športových legiend.

       Foto: knihy

       Rafael Nadal a John Carlin: Rafa

       S úprimnosťou, so srdcom na dlani a s inteligenciou necháva Rafael Nadal nahliadnuť čitateľa do svojej dramatickej a zároveň víťaznej životnej púte. Na jej konci našiel odmenu, ktorú si vážil najväčšmi na svete: spolupatričnosť a lásku rodiny.

       Boris Valábik – Marián Szúcs : Volali ma bitkár

       Prostredníctvom knihy sa ponoríte do zákulisia hokejových kabín.

       „ Do svojich 27 rokov som sa nepozeral na cenu ničoho, čo som si chcel kúpiť. Nemusel som. Nevedel som ani to, koľko mám na účte peňazí. Keby ma niekto okradol o 20-tisíc dolárov, ani si to nevšimnem.“

       Alex Ferguson a Michael Moritz : Leading

       „ Inšpiratívny návod od najúspešnejšieho manažéra všetkých čias.“

       Sir Alex Ferguson ako manažér získal za 38 rokov neuveriteľných 48 trofejí Manchestru United pomohol  stať sa jednou z najvýznamnejších komerčných značiek na svete.

       Do súťaže sa zapojili prvé až tretie ročníky, ich úlohou bolo spracovať vybraný text a hľadať správne odpovede na otázky.  O výsledku rozhodla schopnosť porozumieť textu a tímová spolupráca.

       Výsledky súťaže po vyhodnotení:

       1. miesto:  3.A – 31 bodov
       2. miesto\: 2.A – 30,5 bodov
       3. miesto: 1. D – 28 bodov
       4. miesto: 2.B  - 27,5 bodov
       5. miesto: 3.D – 24.5 bodov
       6. miesto: 1. E – 23,5 bodov
       7. miesto: 1.A – 22.5 bodov
       8. miesto: 1.B – 22 bodov
       9. miesto : 3.E – 19,5 bodov

       GRATULUJEME VÍŤAZOM, ktorých čaká sladká zmrzlinová odmena!

      • Exkurzia v čističke odpadových vôd

      • Dňa 23. 3. 2024 sa žiaci 2. A zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd v Hornom Hričove. V rámci exkurzie  sa žiaci prostredníctvom stručného a výstižného výkladu sprievodcu zoznámili s technológiami čistenia odpadových vôd, ako i s možnosťami využitia čistiarenského kalu na výrobu bioplynu.

       Problematika čistenia odpadových vôd vyvolala medzi žiakmi veľký záujem, ktorý vyústil do bohatej diskusie a množstva otázok na danú tému.

      • Odprezentovali sme našu školu na Inovatívnom streDnutí

      • Dňa 19. 3. 2024 sa v priestoroch našej školy pod záštitou rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo podujatie s názvom Inovatívne streDnutie. Na podujatí sa stretli žiaci a pedagógovia z viacerých škôl Žilinského kraja a vzájomne si vymenili skúsenosti z rôznych oblastí školského  života.

       Cieľom podujatia bolo sieťovanie škôl, aktivizácia žiakov a rozvoj ich zručností prostredníctvom tvorby návrhov a ich prezentácií pred odbornou porotou. Súčasťou podujatia bola i možnosť pozrieť si priestory našej školy a na záver bolo možné načerpať sily pri relaxačnom cvičení.

       Na podujatí vystúpilo viacero našich študentov, ktorí pred zrakom odbornej poroty prezentovali rôzne školské aktivity. Vystúpenia našich študentov vyvolali pozitívnu odozvu a obohacujúcu diskusiu s ďalšími účastníkmi podujatia. Stretnutie prebehlo v tvorivej a ľudsky prajnej atmosfére. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za energiu a úsilie, vďaka ktorým sme my všetci dostali podnety a stimuly pre ďalšie napredovanie a rozvoj zúčastnených škôl.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie