• Novinky

      • Boli sme povzbudzovať hokejovú „repre“

      • Januárový rozbeh do školských povinností sme si spríjemnili návštevou hokejového zápasu,

       v ktorom proti sebe nastúpili žilinskí Vlci a hokejová reprezentácia SR do 18 rokov. Naša škola sa tak aktívne zapojila do projektu „Školy idú na repre“, cieľom ktorého je popularizácia hokeja medzi mladými ľuďmi. Podujatie prebehlo v búrlivej atmosfére, v rámci ktorej sme si poriadne rozohriali hlasivky povzbudzovaním oboch tímov. Hoci sa naši mladí reprezentanti snažili zo všetkých síl vzdorovať staršiemu a skúsenejšiemu súperovi, nakoniec sa museli skloniť pred jeho hokejovým majstrovstvom, keď duel prehrali vysoko 0:7.

       Napriek jednoznačnému výsledku podujatie ponúklo výborný športový zážitok a možnosť utužiť vzájomnú súdržnosť nášho kolektívu, ktorá nám pomôže úspešne zvládnuť všetky skúšky a výzvy v ďalšom priebehu školského roku.

      • Užili sme si výlet do Viedne

      • Predvianočný týždeň sa naši žiaci vybrali nasať atmosféru Vianoc do Viedne. Cestou tam sme si dali krátku zastávku v čokoládovni, kde sme nielen mohli ochutnať kvalitnú a chutnú čokoládu, ale aj nakúpiť nezvyčajné druhy tejto sladkej pochúťky. Mali sme možnosť vidieť proces tvorby čokolády priamo vo výrobe, kde sa paradoxne už balili veľkonočné vajíčka a zajačiky, pričom vonku bolo -10° a duch Vianoc za dverami. Odtiaľ sme sa presunuli do jedného z najzaujímavejších miest celej Viedne, do zámku Schönbrunn, ktorý je bývalým letným sídlom Habsburgovcov. Celkový dojem z krásneho prostredia nám pokazilo iba počasie, ale odolali sme a vychutnali sme. Následne sme sa plynule presunuli do centra Viedne, kde sme si pozreli základné pamiatky a prešli sme až na miesto konania vianočných trhov. Tie boli naozaj čarovné. Počasie sa nám stihlo umúdriť, tak sme si užili naplno vianočnú atmosféru, ktorá nabrala na sile, keď sa začalo stmievať...

       Všetkým zúčastneným patrí vďaka za súdržnú a priateľskú atmosféru, ktorú počas výletu medzi sebou vytvorili a umocnili tak dobrý pocit z tohto vydareného podujatia.

      • Navštívili sme Slovenské olympijské a športové múzeum

      • Koncom decembra minulého roku sa vybraní žiaci našej školy v rámci športovej prípravy zúčastnili exkurzie do Slovenského olympijského a športového múzea v Dome športu v Bratislave. Počas návštevy Slovenského a olympijského športového múzea si naši žiaci mohli vyskúšať tréningové aktivity na lyžiarskom a cyklistickom trenažéry. Taktiež mali príležitosť pozrieť si zblízka viacero olympijských medailí a artefaktov, ktoré sú spojené s úspechmi našich športovcov na olympijských hrách.

       Navyše sme mali vzácnu príležitosť absolvovať stretnutie s Jeanom Zoungranom, významným športovým diplomatom, prezidentom Francúzskej kanoistickej asociácie a vice-prezidentom Francúzskeho olympijského výboru, ktoré bolo obohacujúcim zážitkom.

      • Zapojili sme sa do Finančnej olympiády

      • V decembri 2023 sa žiaci 1. až 4. ročníka študijného odboru športový manažment v rámci hodín ekonomických odborných predmetov zapojili do celoslovenskej súťaže zameranej na oblasť ekonomiky a finančnej gramotnosti s názvom Finančná olympiáda. V rámci tejto súťaže sme si preverili vedomosti prostredníctvom online testov z ekonomiky a osobných financií. Okrem možnosti overiť si osobný rozhľad a vedomosti v uvedených oblastiach sa žiaci mohli dozvedieť mnoho užitočných a v osobnom živote prakticky využiteľných informácií. Navyše tí najlepší môžu postúpiť do druhého kola súťaže a zapojiť sa tak do boja o hodnotné ceny nielen pre seba ale i našu školu.

       Zúčastneným žiakom patrí vďaka za aktívny prístup a zapojenie sa do tejto podnetnej súťaže. Tým najlepším držíme palce v ďalšom boji o hodnotné ceny i osobnú prestíž.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie