• Novinky

     • Maturita 2024
      • Maturita 2024

      • Milí maturanti,

       v nadchádzajúcom maturitnom týždni Vám prajem šťastnú ruku pri výbere maturitných otázok, pokoj pri maturitných odpovediach a spokojnosť s ich výsledkami.

       Milí učitelia,

       vám rovnako, a možno aj o kúsok viac prajem pokoj a pochopenie pri skúšaní a spokojnosť s úrovňou maturitných odpovedí, ale tiež šťastnú ruku pri zápise tých správnych a spravodlivých hodnotení.

       Milí rodičia,

       želám Vám pevné nervy v očakávaní výsledkov maturitných skúšok Vašich detí a spokojnosť s ich výsledkami. Hlavne im však, prosím, buďte v tomto náročnom období podporou.

       Prajem nám všetkým hladký priebeh maturitných skúšok, nech nás naši maturanti milo prekvapia a nech sú výsledné hodnotenia len pozitívnym prekvapením.

       Veľa šťastia!

       Peter Hruška, riaditeľ školy

      • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

      • V piatok 17. 5. 2024 prebehla v priestoroch školskej jedálne rozlúčka s našimi štvrtákmi, ktorým od pondelka začal akademický týždeň. V rámci tohto milého celoškolského podujatia sme si zaspomínali na rôzne úskalia i radosti školského života a prostredníctvom rozlúčkových videí sme mohli spolu s našimi štvrtákmi opäť prežiť ich cestu premeny z prvákov na sebavedomých maturantov s vlastným názorom a odhodlaním v živote niečo dokázať.

       Celé podujatie prebehlo v príjemnej a žičlivej atmosfére. Osobitná vďaka patrí žiakom III.D triedy, ktorí rozlúčku so štvrtákmi  zorganizovali. Verím, že táto príjemná udalosť bola tým správnym začiatkom záverečnej fázy prípravy na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Na maturite prajeme štvrtákom, aby nestratili vieru vo vlastné schopnosti i vedomosti a tiež mali povestný kúsok šťastia a vytiahli si tie správne otázky tak, aby všetci úspešne skúšku dospelosti zvládli.

      • ZÚČASTNILI SME SA GIRL'S DAY 2024

      • Dňa 25. 4. 2024 sa vybrané žiačky I.D a II.D triedy zúčastnili podujatia Girl`s day 2024,

       ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

       ČO JE GIRL'S DAY? Girl’s Day je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a prepája dievčatá s reálnym svetom IT. Ide o podujatie, ktoré stredoškoláčkam približuje IT a možnosti štúdia, práce i podnikania v tomto sektore. Je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý v roku 2011 vyhlásila International Telecomunication Union pôsobiaca pri Organizácii Spojených národov. V roku 2023 sa k iniciatíve pridala aj Európska únia. Na Slovensku ho od roku 2014 organizuje občianske združenie Aj Ty v IT.

       Cieľom podujatia je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15 – 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka. A tak IT organizácie, firmy aj univerzity otvárajú v tento deň svoje brány, aby stredoškoláčky na celom Slovensku mohli nahliadnuť do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho sveta a na vlastné oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie dievčat v sektore.

       Naše dievčatá počas tohto podujatia absolvovali prehliadku priestorov a areálu Žilinskej univerzity v Žiline, dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o informačných technológiách a možnostiach pôsobenia v IT sektore a na vlastnej koži si vyskúšali prácu pri riešení súvislých zložitejších príkladov a aplikácií ekonomických a matematických problémov v programe MS Excel od spoločnosti Microsoft.

       Na záver podujatia absolvovali slávnostný obed a obdržali účastnícky certifikát.

      • Spoznávali sme mariánske pamiatky

      • Dňa 25. 4. 2024 sa žiaci 1.A,1.B pod vedením Mgr. Miroslavy Polákovej v rámci hodín náboženskej výchovy zúčastnili exkurzie v Kostole svätej Barbory v Žiline. Počas exkurzie žiaci mali možnosť spoznať históriu kostola, zároveň boli oboznámení s dominantami chrámu, ktoré sa viažu k jednotlivým etapám pôsobenia dominikánov v Žiline. Súčasťou exkurzie bola prehliadka loretánskej kaplnky, kde im bol vysvetlený jej význam a pôvod. Poslednú časť prehliadky tvorila sakrálna časť tejto významnej pamiatky zasvätená Panne Márii  z Lúrd.

       Na tvárach zúčastnených žiakov bolo vidieť, že sa ich posolstvo tohto historického duchovného miesta hlboko dotklo. Výrazom záujmu o prezentované fakty a zaujímavosti boli viaceré zvedavé otázky a následná diskusia.

      • Navštívili sme Považskú galériu

      • V rámci predmetu umenie a kultúra sa žiaci 4. A. zúčastnili výstavy výtvarných diel Vincenta Hložníka, ktorá sa  koná v  Považskej galérii v Žiline. Žiaci sa prostredníctvom pútavého výkladu sprievodkyne dozvedeli zaujímavé informácie zo života celoslovensky významného maliara, ktorý pochádza z nášho regiónu. Následne si pozreli jeho tvorbu, ktorej súčasťou sú nielen maľby, ale aj rôzne grafiky, ilustrácie a známky. Na tvárach viacerých zúčastnených bolo vidieť, že ich vystavené diela zaujali, čo vyústilo do vzájomných rozhovorov o pocitoch a odkaze vystavovaných exponátov.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová
     maria.dubova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie