• Novinky

     • Otvorenie školského roku 2023/2024
      • Otvorenie školského roku 2023/2024

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024 sa uskutoční 04. septembra 2023 o 8,30 hod. v Športovej hale ŽSK.

       Organizačné pokyny:

       - Vstup žiakov, prípadne rodičov je cez hlavný vstup do hľadiska športovej haly (pod nápisom).

       - Žiakov prvého ročníka si budú organizovať a zoskupovať triedni učitelia pred vstupom do športovej haly v čase od 8,15 hod.

       - Žiakov vyšších ročníkov prosíme, aby sa zoskupili a zdržiavali v hľadisku pri triednom učiteľovi.

       Po oficiálnom otvorení školského roku budú nasledovať triednické hodiny do 11,00 hod., na ktorých prebehne oboznámenie so školským poriadkom a s pokynmi k bezpečnosti a ochrany zdravia v priestoroch školy.

       Ďalší program je v kompetencii triednych učiteľov tak, aby skončil o 11,00 hod.

       Prosíme žiakov, aby si priniesli písacie potreby (pero, zápisník), ako aj školské tašky a ideálne aj fotografie do študijného preukazu.

       Strava v školskej jedálni bude v tento deň zabezpečená len prihláseným žiakom, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, pre všetkých žiakov až od 5.9.2023.

        

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie