• Novinky

      • Naša návšteva v Krajskej knižnici

      • Žiaci prvých ročníkov v októbri navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde sa dozvedeli, aké možnosti im knižnica ponúka, ale aj rôzne zaujímavosti o knihách a knižniciach. Spoznali zákutia knižnice a odhalili, čo všetko sa v nej skrýva, aké oddelenia sú pre nich k dispozícii či aké služby môžu v knižnici využiť. Skúsili sami vyhľadať knihu v knižničnom online katalógu a následne ju nájsť v knižnici, prelistovali slávne Štúrove Slovenskje národňje novini, ale niektorých aj tak zaujal najmä šach, ktorý knižnica ponúka. Na tvárach niekoľkých z nich bol vidieť údiv a nadšenie nad tým, koľko a aké poklady sú vďaka knižnici sprístupnené pre bežných ľudí. Z viacerých otázok počas prehliadky knižnice bolo zrejmé, že návšteva knižnice nebude poslednou.

      • Zúčastnili sme sa otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v prekážkovom behu

      • Dňa 4.10. 2023 sa pod názvom Štrba race 2023 konali otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev stredných škôl v prekážkovom behu. Podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Nina Čanecká, Adriana Laceková, Samuel Seddaoui a Heinz - Raphael Ringelband, ktorí v silnej a početnej konkurencii súťažiacich dosiahli pekné umiestnenie a príkladne tak reprezentovali našu školu.

       Medzi dievčatami Nina Čanecká obsadila v konkurencii 162 pretekárok výborné 10. miesto, Adriana Laceková skončila na peknej  24. priečke.

       V kategórii žiakov štartovalo 164 pretekárov, kde našu školu reprezentovali Samuel Seddaoui ktorý obsadil 120. miesto a Heinz - Raphael Ringelband skončil na 123. mieste.  ​​​​​​​

      • Konverzácia s native speakrom Bryanom

      • Dňa 6.10.2023 zavítal na našu školu native speaker z Ameriky, Bryan Shore. Na hodinách angličtiny sa podelil so študentami o svoje skúsenosti z aktívneho pôsobenia v univerzitnej futbalovej lige. Zároveň žiakom priblížil spôsob života v zámorí. Rozoberal s nimi výzvy života športovca, ktorý ukončil svoju profesionálnu kariéru. Študenti reagovali veľmi pozitívne, vznikla zaujímavá diskusia, ktorá pokračovala aj cez prestávky a na obede v školskej jedálni. Bryan ocenil zdatnosť našich žiakov plynulo konverzovať v anglickom jazyku a vyjadril túžbu opäť našu školu navštíviť.

      • Literárno-historická exkurzia do Osvienčimu

      • Dňa 18.9. 2023 sa pod vedením Mgr. Miroslavy Polákovej uskutočnila historická exkurzia do areálu koncentračného tábora v Osvienčime. Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci školy, ktorí mali možnosť na vlastnej koži precítiť desivé svedectvo druhej svetovej vojny a nevýslovného ľudského utrpenia.

       Z úryvkov rozhovorov počas i po exkurzii bolo možné vybadať, že sa hlboko zapísala do duší našich žiakov.

        

       „Zážitok, ktorý človek len tak nevidí!„

       Lukáš

       „Po tejto exkurzii budem na svet pozerať úplne inak.“ R. M. 

        

       Bolo hrozné precítiť, prítomnosť na mieste, kde bolo zavraždených viac ako 100000 ľudí.

       „Páčila sa mi exkurzia po historickej stránke. Bol som prekvapený, aké zverstva sa tam robili na ľuďoch.“A. M.

       Je hrozné, ako tam tí ľudia kruto žili, ale po historickej stránke to bola obohacujúca exkurzia.“  A. H.

       „Zanechalo to vo mne smutný pocit. Celkovo sa mi ale výlet páčil.“ D. T.

      • Biela pastelka 2023

      • "Len si to skús predstaviť" – sú slová, ktoré nám otvárajú dvere do sveta, ktorý je plný tmy a výziev, sveta nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ich dennodenný život je boj so stálymi prekážkami a neistotami, ktoré nám, “zdravým“, často unikajú.

       V ich svete je každý krok dôkladne premyslený a každá cesta do neznáma je výzvou. Pre nevidiacich ľudí nie je samozrejmosťou to, čo my pokladáme za bežné - prečítať si knihu, urobiť si rannú kávu alebo vidieť tváre svojich najbližších, rozpoznať ich úsmev, smútok alebo radosť. Každý deň sú konfrontovaní s tým, čo pre nás nie je viditeľné.

       Avšak, ukazujú nám, aká sila je v ľudskej vôli. Inšpirujú nás tým, že aj cez všetky prekážky, ktorým  čelia, že sa dokážu vzdelávať, pracovať, tvoriť a milovať s nadšením.

       Pre nás, ktorí vidíme, je dôležité vcítiť sa do ich sveta, pochopiť ich výzvy a obdivovať ich odvahu. Mali by sme sa inšpirovať ich príbehmi a podporovať ich vo všetkom, čo robia. Na konci dňa nám to pripomína, že svetlo môže vždy preniknúť temnotou, ak budeme mať dostatok odvahy a vôle im pomôcť.

       V rámci aktivít Školského parlamentu Strednej športovej školy sme sa dňa 22. septembra 2023 zapojili do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Na konto verejnej zbierky sme prispeli čiastkou 213,45€.

       Našim dobrovoľníkom: Sabína Rabčanová, Lívia Nogová, Heinz-Raphael Ringelband, Laura Sedliaková, Dorota Turská, Ondrej Macúš a Lukáš Kličimunka veľmi pekne ĎAKUJEME! A taktiež ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli!

      • Stali sme sa najúspešnejšou školou na Majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiačok v atletike

      • Vďaka vynikajúcim výkonom našich žiačok sa Stredná športová škola v Žiline stala najúspešnejšou spomedzi všetkých škôl na tohtoročných Majstrovstvách Slovenskej republiky starších žiačok v atletike, ktoré sa konali v dňoch 9. a 10. septembra v Dubnici nad Váhom.

       Medzi úspešné účastníčky tohto významného športového podujatia sa zaradili i žiačky I. B triedy Nina Čanecká  a Viktória Kostolná. Nina Čanecká vybojovala titul majsterky Slovenskej republiky v behu na 300m prekážok v čase 45.46, ku ktorému pridala aj bronz na 100m prekážok, v skoku do výšky skončila na 4. mieste, v skoku do diaľky obsadila  8.miesto. Nina bola taktiež súčasťou štafety na 4x300m, ktorá zvíťazila.

       Viktória Kostolná sa predstavila v individuálnych disciplínach na 400m, kde skončila na 7. mieste, a v behu na 800m skončila 11. Viktória bola súčasťou oboch klubových štafiet na 4x60m aj 4x300m. Obidve štafety vybojovali zlaté medaily.
       Nina Čanecká si titulom majsterky Slovenska vybojovala účasť na medzištátnom stretnutí do 16 rokov (SVK- CZ- HUN - CRO - SLO), kde reprezentovala v disciplíne 300m prekážok a obsadila 7. miesto.

       Obom našim úspešným atlétkam blahoželáme a prajeme veľa zdravia i šťastia do ďalšieho tréningu a súťaží. ​​​​​​​

      • Výsledky volieb do Rady školy

      • pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina

       Vážení rodičia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci,

       týmto si Vám dovoľujeme oznámiť výsledky volieb do Rady školy pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina.

       Do rady školy boli zvolení/delegovaní nasledovní zástupcovia:

       3 zvolení zástupcovia za rodičov:

       Katarína Mistríková, Slávka Tureková, Miloš Taraba

       2 zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov

       Miroslava Poláková, Juraj Rovňan

       1 zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov

       Renáta Orješková

       1 zvolený zástupca za žiakov

       Lukáš Kličimunka

       4 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa

       Ľudmila Chodelková, Róbert Kašša, Jaroslav Bačík, Miroslava Abrmanová

        

       Predpokladaný termín ustanovujúceho zasadnutia rady školy je 19. októbra 2023 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke školského internátu.

       Tešíme sa na Vás

        

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie