• Novinky

      • V zdravom tele zdravý duch alebo ako sme stmeľovali kolektív

      • Septembrový školský zhon plný kadejakého vybavovania, zisťovania a spoznávania toho, čo je nové, a čo sa zmenilo, sme si spríjemnili účelovým cvičením, v rámci ktorého si druháci užili túru na Lietavský hrad a tretiaci absolvovali kurz ochrany zdravia a života. Počas tohto kurzu si okrem túry vyskúšali dobrodružný splav Váhu na raftoch. Úsmevy na tvárach účastníkov a dobrá nálada prezrádzali, že tieto teambuildingové aktivity nám padli vhod a zážitky, ktoré si každý z nás odniesol nám budú dlho pripomínať to, že sme v prvom rade dobrými ľuďmi schopnými spoločne prekonať všetky prekážky, ktoré pred osobný i školský život postaví. 

       Všetkým zúčastneným patrí vďaka za vytvorenie súdržnej pozitívnej atmosféry. Verím, že si ju medzi sebou udržíme počas celého školského roku. ​​​​​​​

      • Voľby zástupcov do rady školy 2023-2027

      • pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina

       Riaditeľ Strednej športovej školy, Rosinská 6, Žilina na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 19.9.2023, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Strednej športovej škole v Žiline.

       Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy vyjadruje a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

       Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej športovej škole, Rosinská 6, Žilina sa uskutočnia elektronicky dňa 3.10.2023 v čase od 6,00 do 12,00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage, do ktorej má každý rodič prístup. Z radov rodičov budú volení do rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná (resp. ak sa tajného hlasovania zúčastní) nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, tzn. 3.10.2023 v čase od 12,00 do 18,00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

       Na základe prejaveného súhlasu s volením za člena rady školy bude zostavený hlasovací lístok.

       Voľby, resp. delegovanie jedného zástupcu žiakov (zo školského parlamentu) sa uskutoční v termíne 2.10.2023 na základe uznesenia školského parlamentu, ktorí spomedzi seba zvolia jedného zástupcu do rady školy.

       Voľby 2 zástupcov pedagogických zamestnancov a 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia v termíne 2.10.2023 prezenčne v zmysle uznesenia volebnej komisie.

       Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

      • Historický zápis nášho žiaka Lea Sauera vo futbalovej Lige majstrov

      • Leovi Sauerovi, žiakovi III. D sa v utorok 19. 9. 2023 podaril husársky kúsok. Vo veku 17 rokov, 9 mesiacov a 3 dni stal najmladším debutujúcim Slovákom v skupinovej fázy Ligy majstrov.

       Leo Sauer – útočník Feyenoordu Rotterdam prekonal v zápase so Celticom Glasgow (2 : 0) Szilárda Németha, ktorý mal v roku 1997 pri svojom debute za Spartu Praha v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete už viac ako 20 rokov.

       Kormidelník holandského veľkoklubu Arne Sloth poslal Lea Sauera, ktorý do veľkého medzinárodného futbalu prestúpil po úspešnom pôsobení z MŠK Žilina na ihrisko v 89. minúte, keď vystriedal chorvátskeho stredopoliara Luku Ivanušeca. 

       „Nemal som od trénera sľúbené, že ma v priebehu stretnutia pošle na ihrisko, všetko záležalo od jeho vývoja. Duel so Celticom by som si však užil rovnako, aj keby som doň nezasiahol. Už pred samotným zápasom som mal pri hymne Ligy majstrov zimomriavky, razom sa mi v hlave vynorili spomienky na to, ako sme v detstve sledovali s bratom Máriom túto súťaž v televízii a snívali o tom, že si ju raz zahráme. Po pár rokoch sa tento sen stal skutočnosťou a poviem na rovinu, že to bol najkrajší večer môjho doterajšieho života,“ vyznal sa zo svojich pocitov exkluzívne pre Šport24.sk Leo Sauer.

       Nad svojou premiérou v prestížnej Ligy majstrov sa však slovenský reprezentant do 21 rokov dlho rozplývať nemohol, lebo ho hneď na druhý deň ráno čakala online skúška z anglického jazyka. „Leo je tretiak v Strednej športovej škole v Žiline v odbore športový manažment. Má schválený individuálny študijný plán, a tak mu po tom, čo sme zo zápasu dorazili domov o druhej ráno, neostávalo nič iné, ako vstať pred siedmou a pripraviť sa na skúšku z angličtiny,“ vysvetlil pre Šport24.sk Leov otec Július Sauer.

       Doterajší najmladší slovenský debutant v Lige majstrov bol Szilárd Németh, ktorý v roku 1997 nastúpil za pražskú Spartu v súboji s Borussiou Dortmund vo veku 20 rokov, 1 mesiac a 23 dní. Leo Sauer prekonal v utorok večer jeho rekord o 2 roky, 4 mesiace a 20 dní, čo dáva celkový súčet 872 dní.

       Z Leovho úspechu sa veľmi tešíme a  prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej futbalovej kariére. Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.

      • ZAPOJILI SME SA DO ŽILINSKEJ PLAVECKEJ ŠTAFETY

      • Dňa 21.9. 2023 sa viacerí žiaci našej školy zúčastnili Žilinskej plaveckej štafety. Cieľom tejto akcie bolo zapojiť do športovej aktivity čo najviac Žilinčanov, pokoriť minuloročný rekord a zvíťaziť nad ostatnými slovenskými mestami.

       Podujatie sa nekoná súťažnou formou, ale každý plavec prepláva čo najviac metrov, či kilometrov v ľubovoľnom čase. Žiakom, ktorí sa zapojili do tohto milého podujatia a pomohli tak svojím úsilím Žiline v súboji s ostatnými slovenskými mestami, ďakujeme za príkladný prístup k propagácií športu a našej školy.

      • Teambuildingové aktivity pre 1. ročník

      • Dňa 5. septembra 2023 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili Teambuildingových aktivít v Bôrickom parku v Žiline.

       Počas aktivít mali možnosť spoznať svojich spolužiakov a taktiež aj spolužiakov z iných tried. Na úvod ich čakala aktivita Ľudské bingo, kde museli zisťovať rôzne informácie o ostatných spolužiakoch a na záver sme si aktivitu vyhodnotili.

       Okrem iného mali možnosť spoznať aj triedne pani učiteľky pri voľnej konverzácii. Cieľom aktivít bolo nadviazať nové priateľstvá a podporiť integráciu do školského prostredia. Aktivity sa odohrávali v priateľskej a veselej atmosfére. Veríme, že tieto spoznávacie aktivity pomohli žiakom s adaptáciou v novej škole. 

      • Burza športových klubov

      • Druhý septembrový piatok sme sa zúčastnili akcie Burza športových klubov, ktorá sa konala na Námestí A. Hlinku. Na burze prezentovali svoju činnosť mnohé žilinské športové kluby. Počas akcie sme pripravili pre širokú športovú verejnosť diagnostiku športovca. Naši maturanti z odborov spracovanie dát v športe a digitálne služby v športe v priamom prenose diagnostikovali viac ako 30 športovcov a ich rodičov, ktorí si mohli pri kondičnej záťaži zmerať mieru záťaže a jej zvládnutie v jednotlivých fázach športového zaťaženia. Priemerný tep účastníkov merania bol 150 a priemerný počet spálených kalórií 31. Naši žiaci si tak vyskúšali zbieranie a vyhodnocovanie dát priamo v praxi. Svojou účasťou na akcii sme získali cenné skúsenosti, nové kontakty a stretli sme sa aj s absolventami školy. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí prepojili teóriu s praxou a reprezentovali školu. 

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie