• Novinky

      • Opäť sme sa zapojili do pomoci pre odídencov z Ukrajiny

      • Aj tento týždeň si žiaci našej školy  vyhrnuli rukávy a pomohli pri spracovaní humanitárnej pomoci pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine.Všetkým žiakom, ktorým  osud vojnou skúšaných obyvateľov Ukrajiny nie je ľahostajný a priložili ruku k dielu patrí úprimný obdiv a vďaka.

      • Humanitárna pomoc: Deň 2

      • Potreba pomôcť nás neopustila ani nasledujúci deň. V stredu sme dokonca naše rady rozšírili a v počte 28 žiakov a 3 vyučujúcich sme sa opäť zúčastnili humanitárnej pomoci Ukrajincom v Žiline v budove biznis centra Poštová. Spoločnými silami sa nám podarilo vytriediť dámske oblečenie v humanitárnom sklade na rozlohe jednej školskej učebne. Na svoj výkon sme patrične hrdí. ​​​​​​​

      • Humanitárna pomoc: Deň 1

      • 26 žiakov našej školy sa dnes 22.3.2022 zúčastnilo humanitárnej pomoci Ukrajincom v Žiline v budove biznis centra Poštová, v ktorej funguje Ukrainska Spilka - inštitúcia na pomoc a sklad zbierky materiálnej pomoci. Pomáhali sme s triedením oblečenia, obuvi, jedla a drogérie v humanitárnom sklade, ktorý vznikol zo zbierok materiálnej pomoci. Síce unavení, ale spokojní sme sa vrátili späť do školy.

      • Zastavte vojnu!!!

      • Práve toto zvolanie potvrdili naši žiaci, ktorí sa zapojili do manifestačnej akcie žiackej školskej rady, cieľom ktorej bolo vyjadriť podporu trpiacim ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

       V rámci prejavu solidarity s vojnou skúšanými obyvateľmi Ukrajiny žiaci vyrobili symbolické modro - žlté vlajky, ktoré si každý žiak či zamestnanec školy mohol pripnúť na odev a verejne tak prejaviť odpor voči vojne ako i solidaritu s trpiacimi obeťami tohto ničivého a nezmyselného vojnového konfliktu.

       Množstvo dvojfarebných stužiek, ktoré v týchto dňoch môžeme vidieť na odevoch žiakov i zamestnancov školy, potvrdzuje, že táto solidárna žiacka iniciatíva padla na úrodnú pôdu a aj vďaka nej vieme, že nám to nie je jedno, že každá vojna je zlá, krutá a nezmyselná. Aj tá na Ukrajine.

      • Maturitné skúšky začínajú!

      • Mili naši maturanti,

       prajeme Vám, aby ste, čo najlepšie, zúročili takmer štyri roky Vášho štúdia počas nadchadzajúcej externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

       Držíme Vám palce!

      • Jarné prázdniny

      • I napriek aktuálnej situácii Vám prajeme pokojné jarné prázdniny, počas ktorých načerpáte veľa energie.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie