• Novinky

      • Opäť sme sa zapojili do pomoci pre odídencov z Ukrajiny

      • Aj tento týždeň si žiaci našej školy  vyhrnuli rukávy a pomohli pri spracovaní humanitárnej pomoci pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine.Všetkým žiakom, ktorým  osud vojnou skúšaných obyvateľov Ukrajiny nie je ľahostajný a priložili ruku k dielu patrí úprimný obdiv a vďaka.

      • Humanitárna pomoc: Deň 2

      • Potreba pomôcť nás neopustila ani nasledujúci deň. V stredu sme dokonca naše rady rozšírili a v počte 28 žiakov a 3 vyučujúcich sme sa opäť zúčastnili humanitárnej pomoci Ukrajincom v Žiline v budove biznis centra Poštová. Spoločnými silami sa nám podarilo vytriediť dámske oblečenie v humanitárnom sklade na rozlohe jednej školskej učebne. Na svoj výkon sme patrične hrdí. ​​​​​​​

      • Humanitárna pomoc: Deň 1

      • 26 žiakov našej školy sa dnes 22.3.2022 zúčastnilo humanitárnej pomoci Ukrajincom v Žiline v budove biznis centra Poštová, v ktorej funguje Ukrainska Spilka - inštitúcia na pomoc a sklad zbierky materiálnej pomoci. Pomáhali sme s triedením oblečenia, obuvi, jedla a drogérie v humanitárnom sklade, ktorý vznikol zo zbierok materiálnej pomoci. Síce unavení, ale spokojní sme sa vrátili späť do školy.

      • Zastavte vojnu!!!

      • Práve toto zvolanie potvrdili naši žiaci, ktorí sa zapojili do manifestačnej akcie žiackej školskej rady, cieľom ktorej bolo vyjadriť podporu trpiacim ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

       V rámci prejavu solidarity s vojnou skúšanými obyvateľmi Ukrajiny žiaci vyrobili symbolické modro - žlté vlajky, ktoré si každý žiak či zamestnanec školy mohol pripnúť na odev a verejne tak prejaviť odpor voči vojne ako i solidaritu s trpiacimi obeťami tohto ničivého a nezmyselného vojnového konfliktu.

       Množstvo dvojfarebných stužiek, ktoré v týchto dňoch môžeme vidieť na odevoch žiakov i zamestnancov školy, potvrdzuje, že táto solidárna žiacka iniciatíva padla na úrodnú pôdu a aj vďaka nej vieme, že nám to nie je jedno, že každá vojna je zlá, krutá a nezmyselná. Aj tá na Ukrajine.

      • Maturitné skúšky začínajú!

      • Mili naši maturanti,

       prajeme Vám, aby ste, čo najlepšie, zúročili takmer štyri roky Vášho štúdia počas nadchadzajúcej externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

       Držíme Vám palce!

      • Jarné prázdniny

      • I napriek aktuálnej situácii Vám prajeme pokojné jarné prázdniny, počas ktorých načerpáte veľa energie.