• Novinky

      • Rande s robotom GoFa

      • 8. apríla 2022 sa 15 dievčat našej školy zúčastnilo akcie Rande s robotom GoFa na Poštovej 1. GoFa je kolaboratívny robot navrhnutý pre prácu s ľuďmi v priemysle. Meno tohto robota je odvodené z anglického „Go faster. Go further than ever.“, čo vo voľnom preklad znamená: Choď rýchlejšie a choď ďalej ako kedykoľvek predtým. Cieľom tohto eventu bolo podporiť mladé dievčatá v študovaní IT odborov. Naše žiačky si mohli vyskúšať ovládanie robota GoFa. Organizátori si pre naše žiačky pripravili súťaž, pričom neskôr boli ocenené malou pozornosťou.

      • Objavujeme umenie

      • Ako súčasť rozvoja zážitkového vyučovania na našej škole sa žiaci štvrtého ročníka v rámci predmetu umenie a kultúra zúčastnili podujatia Žilina žije svetlom

       V rámci tohto podujatia v dňoch 25. a 26. marca sa na 7 miestach v centre Žiliny nachádzali rôzne svetelné inštalácie ako výraz súčasného moderného konceptuálneho umenia. Nápadité svetelné inštalácie bolo možné vzhliadnuť v Žilinskom konzervatóriu, v Mestskom divadle Žilina, tiež v Považskej galérii, v Rosefeldovom paláci a v Novej synagóge. Výstava našich žiakov oslovila a v mnohých vyvolala príjemný umelecký zážitok, o čom svedčia ich viaceré nadšené reakcie.

       Napríklad podľa štvrtáčky Timey bola najkrajšia inštalácia v priestoroch Považskej galérie. „Táto inštalácia sa mi páčila asi najviac. Je to tým, že sa nachádzala vo vnútri a všetko bolo dobre vidieť, ale celkovo ma aj najviac oslovila svojou atmosférou. Mala som taký zvláštny pocit, možno keby tam nebola so mnou spolužiačka, by som sa aj trochu bála, ale keďže sme tam boli spolu, tak to bolo veľmi zaujímavé a zábavné.“ 

      • Naši naj ocenení športovci

      • Mesto Žilina ocenilo najlepších športovcov za roky 2020 a 2021. Medzi ocenenými mládežníkmi boli naši žiaci:

        

       1.miesto – Zuzana Michaličková, atletika, triatlon, plávanie, Atletický oddiel Žilina a Nereus Žilina

       2.miesto – Martin Svrček, cyklistika, CyS – Akadémia Petra Sagana

       3.miesto – Nicol Celeríková, fitnes, Gymnastika a fitnes Žilina

       4.miesto – Ondrej Macúš, zjazd na divokej vode, ŠK Dukla Žilina

       5.miesto – Timotej Jambor, futbal, MŠK Žilina

       6.miesto – Vanesa Šelmeková, krasokorčuľovanie, Figure Skating club

       7.miesto – Terézia Ciriaková, cyklistika, CyS – Akadémia Petra Sagana

       8.miesto – Ondrej Malek, atletika, Slávia Žilinská univerzita

       9.miesto – Dávid Zauška, olympijská lukostreľba, Reflex Žilina

       10.miesto – Michal Šichta, cyklistika, Cyklistická Tour

       11.miesto – Andrej Tomašec, hokej, MsHKM Žilina

        

       Oceneným športovcom srdečne blahoželáme!

      • Čitateľský maratón 2022

      • Aj v tomto školskom roku sme oslávili marec mesiac knihy tradičnou akciou, čitateľským maratónom. Zamerali sme sa na putovanie žánrami. Vybrané družstvá z tried v určenom časovom intervale navštívili 4 stanoviská, kde si vypočuli ukážky z rôznych diel a potom odpovedali na súťažné otázky. Vypočuli si napríklad rozprávanie p. Dominika o jeho koníčku, ktorým je zbieranie podpisov. P. Sirocký im v priestoroch telocvične prečítal úryvok z biografie Peti Vlhovej. P. Comorková sa zamerala na svoj obľúbený žáner – povesti. P. Pažická ich zoznámila s reportážami Borisa Filana a s jeho tvorbou poppoézie.

       Na konci boli vyhodnotení víťazi, ktorými sa stalo družstvo z III.B.

      • NO BACKPACK DAY AJ NA NAŠEJ ŠKOLE

      • 1. apríl  bol na našej škole naozaj bláznivý. Okrem viacerých vtipných momentov a žartíkov, ktoré nám tento deň priniesol aj vďaka nápaditosti našich študentov sme sa ako škola zapojili do celosvetovej akcie NO BACKPACK DAY. Cieľom tejto akcie bolo tichým a vtipným spôsobom poukázať na tému násilia na školách. Úlohou účastníkov akcie bolo zúčastniť sa na vyučovaní v pásikovom tričku, košeli, nohaviciach a zároveň si nesmeli  doniesť školské pomôcky do školy v školskej taške, ale napríklad v igelitke, vrecku, fúriku, v kufri, káričke, v prenosnej autochladničke, piknikovom košíku, v krabici od topánok a podobne. Fantázii sa medze nekládli.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie