• Novinky

      • Stratení v informáciách?

      • Stratení v informáciách?

       Určite nie, aj keď sa takto nazýva vzdelávacia aktivita, ktorú ponúka Krajská knižnica v Žiline.

       Žiaci prvého ročníka  aj v  priebehu septembra a októbra navštívili knižnicu a zoznámili sa s jej fungovaním, s možnosťami, ktoré ponúka všetkým čitateľom. Interaktívnou formou boli vtiahnutí priamo do diania, naučili sa pracovať s katalógmi a využitím informácií pre štúdium i bežný život. Mali možnosť zadarmo získať čitateľský preukaz na 1 rok.

      • Vyhrali sme!

      • Dňa 7.11.2022 sa v priestoroch športovej haly uskutočnil postupový turnaj chlapcov vo florbale. S pomedzi desiatich zúčastnených družstiev najlepší výkon predviedli žiaci našej školy, ktorí jednoznačne dominovali. Vďaka atraktívnej i efektívnej hre náš tím celý turnaj vyhral a postúpil tak na krajské kolo školského postupového turnaja, ktoré sa bude konať v Trstenej. Naším chlapcom k cennému úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalší športových zápoleniach.

      • Boli sme medzi ocenenými

      • V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok (27. 10. 2022) uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

       Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijne výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin ľudskosti, duálne vzdelávanie.

       1. kategória – mimoriadne študijné výsledky (43 nominácií/15 ocenených)

       2. kategória – šport (21 nominácií/11 ocenených)

       3. kategória – umenie a kultúra (15 nominovaných/5 ocenených)

       4. kategória- mimoriadny čin ľudskosti (8 nominácií/5 ocenených)

       5. kategória – duálne vzdelávanie (11 nominácií/5 ocenených)

       Ocenení boli žiaci z 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a zo 6 škôl mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

       Súčasťou oceňovania bol aj kultúrny program, o ktorý sa svojimi vystúpeniami postarali žiaci zo žilinského Konzervatória a tanečné páry z Tanečno-športového klubu TopDance, Žilina.

       Sme veľmi radi, že medzi ocenených študentov boli vybratí i dvaja žiaci našej školy, Terézia Ciriaková a Martin Svrček. Pozn. (Martin si cenu pre bohaté športové povinnosti nemohol prebrať osobne, ale len v zastúpení.)

       Obom študentom srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších športových úspechov.

      • Opäť sme si užili Noc výskumníkov

      • Na konci Septembra sa žiaci I.A, II.D, II.E zúčastnili celoslovenského podujatia Noc výskumníkov, ktorého cieľom bola popularizácia vedy medzi mladými ľuďmi. Do tejto celoslovenskej aktivity sa zapojili viaceré mestá na Slovensku. Žilina medzi nimi ani tento rok nechýbala. Tak ako po minulé roky i tohto roku na návštevníkov podujatia čakalo viacero zaujímavých podujatí zameraných na popularizáciu vedy medzi širokou laickou verejnosťou. Naši žiaci si v rámci tohto podujatia v Rosenfeldovom paláci pozreli filmové spracovanie zo záchytnej stanice pre zvieratá v Zázrivej. Vo filme videli prácu ľudí zachraňujúcich poranené a opustené zvieratá (vlk, medvede, sokol,...). Následne sa presunuli do obchodného centra Mirage, kde sa konali rôzne workshopy, , názorné ukážky a prezentácie výdobytkov vedy a techniky. V rámci  tejto časti mali naši žiaci možnosť vyskúšať si napr. okuliare, ktoré simulujú opitosť , mohli sa preobliecť do ochranných odevov používaných pri nukleárnom výbuchu. Tiež pozorovali svet pod mikroskopom, počúvali rôzne zvuky z vesmíru, či zisťovali ako dokážu zmeniť odpadový plast na energiu a mnoho iného. ​​​​​​​

      • Prvé kolo Pohni kostrou

      • V dňoch 2. – 4. novembra sa na našej škole uskutočnilo 1. kolo celoročnej súťaže Pohni kostrou. Súťaž Pohni kostrou je organizovaná Žiackou školskou radou spolu s p. učiteľkami Ing. Lokajovou a Mgr. Podhorovou. Do súťaže sa zapája všetkých 13 tried, pričom počas školského roka prebiehajú rôzne kolá, kde za svoju šikovnosť a preukázané vedomosti získavajú body pre triedu. Minulý týždeň sa konalo 1. kolo Pohni kostrou, ktorého témou bol Halloween. Na hodinách anglického jazyka si študenti vypočuli krátky listening o histórii tohto sviatku a na záver ich čakal online test s 28 otázkami. Celkovo sa 1. kolá zúčastnilo 221 študentov, no body pre triedu a sladkú odmenu získalo len prvých 12 študentov.

        

       Výhercovia 1. kola:

       1. – 2. miesto: Matúš Truban 4.A, Maxim Mazák 4.A (26 bodov)

       3. – 4. miesto: Sofia Majorová 3.D, Slávka Cígerová 3.D (25 bodov)

       5. miesto: Adam Hoferica 1.A (24 bodov)

       6. – 12. miesto: Šimon Hanuliak 1.A, Karolína Bučková 3.D, Monika Berešíková 3.D, Šimon Žille 3.D, David Hruštinec 3.D, Adam Rehák 4.D, Ema Kašiaková 4.D (23 bodov)

        

       Výhercom gratulujeme! Taktiež všetkým študentom ďakujeme za účasť a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže!

      • Anglické divadlo

      • Dňa 26.10.2022 sa naši maturanti zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom "The last wish" v Dome odborov v Žiline. Predstavenie bolo v anglickom jazyku, pričom resumé istých častí odznelo vždy v slovenskom jazyku. Naši študenti nemali problém s porozumením, pretože úroveň anglického jazyka primerane zodpovedala úrovni jazyka, ktorú študujú. Dané predstavenie sme využili aj v prospech precvičovania písomného prejavu na písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka. V budúcnosti by sme chceli zapojiť aj nižšie ročníky, pre ktoré by to mohlo byť príjemným spestrením a inšpiráciou vo výučbe anglického jazyka.

      • Vynovená gymnastická telocvičňa

      • Dnešným dňom sa podarilo dať do plného užívania gymnastickú telocvičňu, ktorú sme s podporou zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov školy zrevitalizovali a zariadili novým gymnastickým vybavením.
       Veríme, že táto, i keď menšia, investícia pomôže skvalitniť športovú prípravu našich žiakov, ako aj prispieť k aktívnemu tráveniu voľného času širšej verejnosti. 

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie