• Novinky

      • Deň učiteľov 2023

      • 28. marec - významný dátum v dejinách školstva. Deň, kedy sa narodil Ján Amos Komenský, ktorý sa zapísal do dejín školstva. V tento dátum každoročne oslavujeme DEŇ UČITEĽOV. Nebolo tomu inak ani tento školský rok na našej škole. V spolupráci so Žiackym školským parlamentom sme pre žiakov vytvorili vedomostný, ale aj zábavný test. Študenti mali možnosť spoznať svojich učiteľov aj z inej stránky ako tej profesionálnej. Test pozostával z troch častí a bol súčasne 5. kolom celoškolskej súťaže ,,Pohni kostrou“. Tentokrát naši žiaci súťažili nielen o body pre svoju triedu, ale taktiež o Raňajky s riaditeľom. Zo všetkých žiakov sme vybrali 5 najúspešnejších, ktorí budú v blízkej budúcnosti pozvaní do riaditeľne.

        

       V mene Žiackeho školského parlamentu prajeme učiteľom hlavne veľa zdravia a more trpezlivosti a empatie... 

        

       Výhercovia 5. kola celoročnej súťaže Pohni kostrou sú:

       1. Martin Matúš, 4.B (23 bodov),
       2. Monika Berešíková, 3.D (22 bodov),
       3. Stanislava Ďuratná, 2.E (22 bodov),
       4. Tobias Fuka, 2.E (22 bodov),
       5. Bianka Cvešperová, 1.D (22 bodov).

       Výhercom gratulujeme! Taktiež všetkým študentom ďakujeme za účasť a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže!

        

      • Zmerali sme si sily v stolnom tenise

      • Dňa 22.2.2023 sa v priestoroch pohybového centra našej školy uskutočnil školský stolnotenisový turnaj. Pod vedením Mgr. Juraja Rovňana, si žiaci našej školy zmerali sily v tomto dynamickom športe. Mgr. Juraj Rovňan svojou osobnou angažovanosťou a príkladom strhol všetkých účastníkov k atraktívnej hre a hodnotným športovým výkonom.

       Na turnaji sa zúčastnilo celkovo 14 žiakov (10 chlapcov a  4 dievčatá).

       Hralo sa systémom každý s každým na 2 víťazné sety. Pričom chlapci a dievčatá súťažili osobitne vo vlastných kategóriách.


       Výsledky:


       Dievčatá

       1. Rebeka Mikytová
       2. Patrícia Hájeková
       3. Bianka Cvešperová

       Chlapci

       1. Martin Matúš
       2. Miloš Hubočan
       3. Filip Samuhel


       Dobrá nálada i atraktívna hra a výborné športové výkony nás utvrdili v tom, že by sme si toto vydarené podujatie mali určite zopakovať. Veríme, že tento nazvime ho nultý ročník školského stolnotenisového turnaja vytvoril dobrý základ pre novú tradíciu.

       Víťazom blahoželáme.

      • A máme to za sebou !

      • S úľavou si vydýchli naši maturanti po tom, čo  tento týždeň od utorka do štvrtku viac či menej úspešne lovili vedomosti vo svojich hlavách, aby obstáli v rámci písomnej časti maturitnej skúšky so slovenského jazyka, anglického jazyka či matematiky. Na tvárach našich štvrtákov pred skúškami bolo vidieť odhodlanie „pobiť sa o dobrý výsledok“ a dokázať tak najmä sebe ale i ostatným, že štyri roky, strávené v laviciach našej školy, nevyšli nazmar. Ba naopak priniesli svoje zaslúžené ovocie v podobe vedomosti a schopnosti samostatne kriticky myslieť a zodpovedne sa rozhodovať,  no najmä uvážene a zodpovedne konať. Po skúškach bola na tvárach našich maturantov vidieť úľava i mierne obavy o celkový výsledok. Všetci však s nádejou dúfali, že to, čo predviedli počas predchádzajúcich hodín, bude stačiť na úspešné absolvovanie písomnej časti maturitnej skúšky.

       Chodbami školy sa ozývali úryvky rozhovorov “Ty kokso, tá anglina bol riadny zabiják!“, „Slovenčina mi celkom sadla“. „Vôbec netuším, čo je fázové sloveso, či exhibit, ale ostatné sa dalo“. 

       Nech už písomné maturity dopadli akokoľvek, prajeme našim maturantom veľa húževnatosti, vytrvalosti pri opakovaní učiva a príprave na ústnu časť maturitnej skúšky. V rámci nej i povestný kúsok šťastia, aby základ, ktorý položili v predchádzajúcich dňoch, podopreli či dokonca vylepšili výbornou odpoveďou v rámci ústnej časti maturitnej skúšky a do ďalšieho života mohli vykročiť hrdo ako úspešní maturanti. 

      • Blahoželanie k MDŽ

      • Blahoželáme k dnešnému sviatku všetkým ženám. Prajeme im veľa síl a dôvodov na úsmev, aby aj naďalej robili náš svet krajším a jemnejším.

       S vďakou 

       Muži :-)

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová
     maria.dubova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie